SÜRGÜNDE KURDİSTAN BİRLEŞİK DEVLETLERİ HÜKÜMETİNİ VE GEÇİCİ HÜKÜMET KURMA ÇALIŞMA KOMİTESİ ADINA DUYURU

0
1032

Geçici Hükümet kurulmasının çalışmaları son aşamasına geldi. Üye arkadaşlarımızın seçimi konusunu çok önemsiyoruz.
Bu hafta üye olacak çalışma arkadaşlarımızın adlarını halkımızla paylaşmayı tasarlamıştık. Şimdiye kadar üye olmaları konusunda anlaşmaya vardığımız çalışma arkadaşlarımızın önerileri, çalışma yapıyor olan hazırlık komitesince de kabul görmesi sonucu bu kararın yayınlanması-çerçevesi Geçici Hükümet’e bırakılması kararlaştırıldı.

Çalışma komitesinin üyeleri arkadaşlarımız tarihi sorumluluklarının bilincinde olduklarını, bu misyonu taşıyor olmanın onurlu heyecanıyla ve kararlılıkla çalışıyor olduklarını soylu halkımızla paylaşmaktan huzur duyuyoruz.
Komitemiz, bu misyonu üstlenmiş olmanın zorluklarını ve risklerinin de bilincindedir.
Komitemiz başarıyla hedefe ulaşmanın gereksinimlerinin de özellikle bilincindedir.

Komitemiz, Kürd ve Kurdistan tarihini, tarih boyunca olumlu ve olumsuzluklarını detaylı olarak inceleyip değerlendirmeler yapmıştır.
Özellikle Osmanlı hanedanıyla ilişki ve antlaşmalarının yanı sıra Birinci Dünya Savaşı süreci ile Kurdistan’ın 1923 yılında İsviçre’nin Lozan şehrinde verilmiş olan hain ve kalleş bir kararla işgalciler arasında paylaşılmış olmasının süreci detaylıca incelenmiştir.

1923 yılından bugüne Kurdistan halkının çok sınırlı olanaklarla ve fedakârca Özgürlük-Bağımsızlık mücadelesini inceleyip anlamaya çok değer verip önemsemiş.
Kürd’lüğüne inanan, Kurdistan Birleşik Devletleri’nin resmileşmesini isteyen her soydaşımız, görevimizi başarıyla hedefe taşıyacağımıza inansın.

21-03-2018

Hükümeti kurma çalışmalarını yürütme komitesi adına Hüseyin Baybaşin