KENDİNİ TANI ÖNCE

0
1957

Arama güneşi ışığı korkupta
Gözlerine güven korunmak için
Karanlığa dalma önünü görmeden
Adımını atma keyfin istedi diye
İnanma her söylenen iş olsun diye
Güvenme her güçlü görünene
Önünü keşf etsin önce gözlerin
Sonra sezilerin ses versin
Ölç önce ayarını temelinin
Sonra at adımını güvenle
Kendine güven artır gücünü gerekliyse
Takılma peşine güneş ışığının
Gözlerini takip et ölçülü ölçülü
Yüreğinde geliştir sevda bahçeni
Aklınla koru tutkunu incitmeden
Uğraşma tililiyle israf edip enerjini
Dinle güzelliğin sadeliğiyle
Sonra paylaş yüreğinin bahçe gülünü
Sen kendin ol başkası değiş
Senin yüreğinin bahçesinden olsun ki gül
Kokusu söylesin tanıtsın seni
Yüreğinin sevda bahçesinin cevheri
Güvendiğin gözlerinin ışığı olsun
Karanlığı yarıp görüp keşf eden
Ölçüsünü ayarını okuduğun inandığın
Beğendiğin temel üstünde dinle
Ses veren sezilerini
Sonra sarıl gördüğüne güvenle
Korkuyla güneşi ışığı aramaktan
İsraf etmekten enerjini kurtulup
İncitmeden kendini tutkunu
Tanı kendini önce sonra gör beni

Dem xweş- Bulmaca gibi değil mi?

Hüseyin Baybaşin
15-08-2017