Dûgirkerên Kurdîstan u em

0
1002

Dûgirkerên Kurdîstan u em

 

Talan kirin hebuna me

Lewitandin jîyana me

Em derketin ji war u mala xwe

Birêketin meşiyan peyati

Em geriyan li cîhanê

Pêlavên me kevn bun qetîyan

Lîbasên me revandin ji mala me

Çav berdan xanîyê me

Me dît ew têr nabin

Dîyar bu ew li pey xwîna me ne

Neyarin ew gewmên dagirkerên Welatê me

Tenê ne diz u xwînxwarin

Çav birçî u dilgirêjin

Jîyan lime nebat li bajarên wan

Em rabun serxwe

Derketin rê yakcarî

Emê vegerin Welatê xwe

Bi bozdan

Bi biryara zanîn

Zanîn a pak u zelal

Bi xurtîya jidandî

Bazdidin em berbi Welat

Pêxwas nínin em hendî

Zana u serbilindin

Kurdin em

Yeke Welatê me Kurdistan

Deşt çiya u zozan

Ba u baran li ser

Av u ax li naw

Bi navê Xwedan

Gav bi gav tev yeke

 

Bi navên YEKîTîYA DEWLETÊN KURDîSTAN

Kar u sonda me

Serbixwebun armance

 

Kurdin em vane livrin

DijÎn bi rumetÎ

 

Li mal u welatê xwe

Saygılarımla,Hisên Baybaş

01-05-2021