BARBAR VE PİSLİK SÜRÜSÜ BİZLERE SİSTEMLİ OLARAK ZULÜM EDERKEN SOYKIRIM UYGULAMALARINA HİZMET ETMEK BİZİM KENDİ SUÇUMUZDUR, KENDİ KUSURUMUZDUR VE BUNUN BİLİNCİNE VARMAMIZ GEREKİYOR!

0
152

Biz Kürtler, bir ulus olduğumuzu unutmayalım. On bin yılı aşan soylu tarihe sahip olduğumuzu da unutmayalım.  Ne olduğu bilinmeyen, insanlıktan nasibini almamış barbarlar tarafından sömürüldüğümüzün de bir gerçek olduğunu, unutmayalım. Bizi sömüren barbarların, bizi sömürmeye devam edebilmek için biz Kürdleri; fitne, fesat ve kirli oyunlarla birbirimize uğraştırmak ile halkımıza yönelik sistemli olarak soykırım uyguladıklarını da unutmayalım. İşgalci barbarlarca içine düşürülmüş olduğumuz rezaleti de unutmayalım. Barbar işgalcilerce sürekli olarak aşağılanıyor, katlediliyor ve hapsediliyoruz. Kimliğimiz yok sayılıyor, varlığımız yok sayılıyor, welatımız olan evimizi zorla işgal altında tutmayı sürdürebilmek için de bizleri kullanıyorlar. Bizleri kendilerine hizmetçi olarak kullanıyorlar. Bu gerçekleri acı da olsa kabul etmemiz gerekiyor.  Parlamenter olanlarımız, büyük mevki sahibi olanlarımız veya büyük servet sahibi olanlarımız hepimiz bizleri sömüren bizlere barbarca soykırım uygulayanlara böylece bağımlı hale düşürülmüşüz. Bu bir rezalettir.  Bu rezaletin farkında olalım. Biz Kürdler zavallı değiliz. Bize dayatılmış olan rezaleti görmezden gelmek için zavallı ve masumane bahanelere sığınmayalım. Böylesi bahanelerle kendinizi kandırmaktan vazgeçelim.  Welatımızı işgal altında tutmayı ve bizleri yok etmeyi amaçlayan barbarlar esasen korkak, beceriksiz, yeteneksiz, ahlaksız ve zavallı karaktere sahiptirler. Böyle olmasalar başkalarının welatını evini zorla işgal etmezlerdi.  Bir başka halka sistemli olarak soykırım uygulamazlardı.  Biz bunların bilincinde olalım.  Bu tür rezaleti yapanlar esasen kirli şahsiyete sahip korkak ve zavallı insanlardır. Bunu görelim, bunun bilincinde olalım ve buna göre davranalım. Bu zulmü sürdürebilmek için sürekli olarak insanlarımızın kanını akıtmaktan zevk alan bu barbarları başımızdan def etmemiz gerekiyor. Welatımızı işgal etmiş ve bizlere zulüm ediyor olan bu pislik sürüsü dünyanın en aşağılık yaratıklarıdır. Bunu kabul edelim, bunu görelim ve onlara hizmet ederek onları korumayalım.  Kendimize hizmet ederek; kendimize ve welatımıza sahip çıkalım. Bizim welatımızda Kurdistanımızda yaşayacak olanlar da bizim kanunlarımıza uyarak yaşamalıdırlar. Kendi barbarlıklarını bizlere kanun ve kural diye dayatarak yaşamaya devam edeceklerse biz onlara diyelim ki ; ‘‘Siz cehennemin dibine defolup gidin!’’  Bu değersiz maskara, yobaz ve barbar pislikleri başımızdan welatımızın yönetiminden def edelim.  Bu bizim görevimizdir.  Ayrıca bu bizim hakkımızdır.  Kendi kendimize karar verdikten sonra ‘‘Bi navê Xweda  Kurdistan’’ diyerek kararlılıkla çalışıp Kurdistan Birleşik Devletlerini resmileştirmek zorundayız. Bizim Kurdistan Birleşik Devletleri projesinin hükümet, stratejik hedef ve karar çalışmaları bu çerçevededir.

Saygılarımla, Hisên Baybas