TÜRKİYE MÜNAFIKLAR VE ZEBANİLER DEVLETİNİN BAŞBELASI BARBAR ERDOĞAN’INA

0
677

Münafıklar ve zebanilerin yönetiyor olduğu Türkiye’nin başında barbar bir cani var.
Bu durumun hiç gizli bir tarafı kalmadı. Türkiye’de yaşayanlar kendilerini cehennemde gibi hissediyorlar. Türkiye’nin gerçek cehennemden beter duruma gelmesi kaçınılmazdır. Belki, Halk bunun farkında değildir. Farkında olanlar da, risk alıp doğruları yüksek sesle ifade etmiyorlar. Ancak, durumun farkında olmayan kitlenin nüfus oranı yüksektir.

Türkiye’de, muhalefet siyaseti, muhalif basın yayın, bağımsız yargı organı kalmadı. Güvenlik ve istihbarat kurumları, görev ve yetki kanun-nizamnamesinden yoksun duruma düşürülmüş, çete başı Erdoğan canisinin emir kulları gibi çalışıyorlar. Devlet denetleme kurumu, Erdoğan denen Kurd düşman, kan emici, hırsız soyguncunun emrinde, Şeyhülislam kurumuna dönüşmüş.
Osmanlı döneminde, padişahlar her yaptıklarını Şeyhülislam denen görevlilere onaylatırlardı. Şeyhülislam “evet sultanım, bu söylediğinizi yapabilirsiniz” dediğinde, Sultan’ın yapacağı ne olursa olsun günah sayılmıyordu. Yani, Sultan, oğlunu, kardeşini ve hanımını öldürtme kararını Şeyhülislam’a onaylatınca “devletin bekası” sayılıyor ve günah sayılmıyordu. Ama, Şeyhülislam, tövbe tövbe “hayır” deseydi, vatan haini diye kellesi gidiyordu. Şimdi de, Erdoğan’a “hayır” veya “yanlışsın” diyenler terörist ve vatan haini oluveriyor.

Biz Kurdüz. Sultanlarla, Şeyhülislamlarla ve sultan soytarılarıyla hiçbir işimiz kalmadı. Artık bizleri kandıramazlar. Kandırdıkları, onların olsun.
Erdoğan, münafık ve zebanilerin başıdır. Yani, en iyi münafık, en iyi zebanidir.
Barbar, cani, terörist ve baş belasıdır. Kan emici bir canidir. Erdoğan ve onun soytarılarıyla işimiz kalmadı.
Bağımsızlığını sağlamaya yoğunlaşmak zorundayız. Bu zebani ve münafıklar devleti ve cani, barbar Erdoğan denen Sultanımsı soytarısıyla da işimiz kalmadı. Kendi başımızın çaresine bakabilmemiz, Bağımsızlıkla mümkündür.
Kendimizi buna alıştırmak ve hazırlamak zorundayız.

Kurdîstan, Dünya’nın gerçek cennetidir. Kurdler içindir. Zebanilerin, münafıkların, kan emici vampirlerin, canilerin ve Erdoğan gibilerinin Kurdîstan cennetinde yerleri yoktur. Bunlara cehennemde de yer yoktur. Bunların yeri fosseptik çukurlarıdır. Bunlarla bir arada yaşamak isteyenler de, onlar gibi olan Erdoğan denen zebanilerin başı, bilinçli olarak biz Kurdlere umut aşıladı. Bizlerin oyunu, desteğini aldı. Kurdîstan Halkının tamamının imha edilmesi, faşist ve barbar Türkiye terör devletinin kuruluşunun temel politikasıdır. Biz Kurdler için bu, sır değildir. Erdoğan denen cani, zebaniler başı ise, kendi kalleş zihniyetine uygun olarak Türkiye faşizminin, istemli olarak Kurdlere yönelik soykırım uygulamasını, Türk İslam senteziyle tamamlamayı hedefliyor. Bunu yaparken, Kurdlere de “ben size iyilik yapıyorum”. Sizin tek kurtuluşunuz budur” diyor.
Türkiye’de, bazı Kurdleri sözde meclis ve belediyeleriyle oyalıyor. Bazı Kurdleri de cami cennet hikayesiyle Türk İslam sentezi projesine bağlıyor.
Bu kirli oyunlara aldanmayıp, Kurdîstan Bağımsızlığına inançla hizmet ediyor olan soylu, asil Kurd kahramanlarına da “terörist” diyor.

Erdoğan denen cani, kan emici ve Kurd düşmanıdır. Yaptıklarıyla ve kullanıyor olduğu tüm yöntemler de Kurdleri eritmek, etkisizleştirip yok etmektir. Bizler, bu gerçekleri görüyor ve geleceğimizin, bizler için olmasını garanti altına almanın gereğini yapıyoruz.
Türkiye devlet faşizminin kirli politikalarına ve Erdoğan denen cani, Kurd düşmanı oyunlarına rağmen, Kurdîstan Birleşik Devletleri’ni inşa ederek resmi Devlet statüsünü almasını sağlayacağız.
Kurdîstan Bağımsızlığının, biz Kurdler için hak olduğuna inananlarımız, bunu yapacağız.
Soylu ve Welatparêz(Vatan sever) soydaşlarımızın, Kurd siyasi hareketlerinden çok daha fazla ileri görüşlü olduklarını bildiğimizden, Kurdîstan Bağımsızlığına hazırlanmalarını rica ediyoruz.

Faşist Türkiye devletçiğinin, Kurdlere soykırım uygulamasına izin vermeyeceğiz. Türk İslam sentezi fantezisine aldanmayacağız. İslami inancın ibadetini yerine getirmek isteyen Kurd soydaşlarımız, bunu İslami kurallara uygun olarak yapabilirler. Bunun için Türk İslam sentezine ve Erdoğan canisine ihtiyaçları yoktur.

Kurdlerin, Ankara’daki kirli, soykırımcı Meclise de ihtiyaçları yoktur. Kurdlere Kurdîstan Birleşik Devletleri Parlamentosu gereklidir. Bunu başarabiliriz.
Türkiye faşizmine, Erdoğan ve zebanilerine yenilmeyeceğiz. Oyuna gelmeyeceğiz.

21-11-2019

Saygılarımla, Hisên Baybaş