Rê u ronahî

0
512

Her der u cî
Mal u ware
Jime kurdan re
Gel bi hevre
Welat yeke
Ji bab u kalan
Sewq a xwedê
Her dem li sere
Roj bi rojê
Şev bi hîvê
Hebuna xwedê
Parastine
Tirs
Jibona dagirkeran
Bawerî u hêvîdarî
Bime kurdane
Serbilindan lo
Ev deng bange
Jibona we
Kurdîstan
Bendeware

21-03-2019