BASKIYLA, KORKUYLA VEYA BAŞKA NEDENLERLE KURDİSTAN BAĞIMSIZLIĞINDAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ

0
286

Kurd Halkının sorunları çok ağır ve çok ciddidir. Çözüm için de ciddiyetle ve kalıcı planlama yapmak zorunludur. Bu ciddi sorunlar, kendiliğinden yok olmazlar.
Her gün için insanlarımız katlediliyorlar. Ağır işkenceye ve hapsedilme tehdidi altında yaşıyor Kurd Halkı. Kendi topraklarından koparılarak göç etmeye zorlanıyorlar. Böylesi örnekleri çoğaltabiliriz. Kurdistan toprakları zorla ve sahtekarlıkla gasp edilerek paylaşılmış. Kurd Halkı, günlük olarak baskı ve tehdit altında yaşıyor. Kurd Halkının, kendi baba topraklarında, kendi Devlet çatısı altında yaşama hak talebi “suç”(?) kabul ediliyor.

Dünya’da başka hiçbir Halk’a karşı bu düzeyde ve açıkça sistemli soykırım uygulanmamış.
Kendi topraklarında kendi kimliğiyle yaşama hakkı elinden alınmış ve barbarca zulum ile bu duruma boyun eğerek razı olması istenen Kurd Halkına, ölmek ya da sürünerek yok olmaktan başka hiçbir hak tanınmıyor.
Bu durum karşısında Kurd Halkı’nın kaybedecek neyi kalıyor?

Kurd Halkı’nın çok ciddi sorunları var ve çözüm için gerekli çalışmaları yapabilecek kapasitede güçlü, bilgili, yetenekli, yiğit insanları var. Bu özelliklere sahip insanlarımızın öne çıkıp Kurdistan’ın bağımsızlık ve Kurd Halkı’nın özgürlük mücadelesine katılmaları gerekiyor. Böylesi durumda olan insanlarımız kendi yaşam düzenlerini bozmadan, Kurd u Kurdistan davasına kalıcı çözüm bulmak amacıyla yapılıyor olan çalışmalara katkı sunmaktan geri durmamaları gerekiyor? Mücadele veriyor olan insanlarımızın mücadele yöntemlerini kalıcı çözüme uygun hale getirmeleri gerekiyor.

Ucuz menfaat hesaplarıyla uğraşan insanlarımız vardır. Bu üzücü bir durumdur ama gerçektir. Halkımızın karşı karşıya olduğu sorunların ağırlığının, ciddiyetinin bilincinde-ciddiyetinin farkında olmayan cahil ve sorumsuz insanlarımız da vardır. Günlük yaşamlarını idame etmekle ilgilenen ve böylece yaşamanın kendilerine yeterli olduğuna inanan ya da kendilerini öylece kandırıyor olan insanlarımız da vardır.

Dostlar pazarda görsün anlayışıyla siyaset yürütüyor olan Kurd siyasi hareketleri de var ki, Kurd u Kurdistan davası için kalıcı, gerçekçi bir plan projeleri yok.
Diğer taraftan, gerçekten Kurd u Kurdistan davasının mücadelesine canlarını feda etmiş, aynı kararla canlarını feda etmeye hazır onurlu, kararlı, yiğit insanlarımız da vardır. Yetersiz de olsa, Kurdistan Halkının özgürlük mücadelesini can ve mal varlıklarıyla birlikte kararlılıkla on yıllardır inandıkları siyasi yapılarla yapılıyor olan çalışmalar da var. Bu fedakarca mücadeleye rağmen olumlu bir sonuç alınamadığı da açıktır.

On yıllardır, Kurdistan Halkı’nın yürütüyor olduğu kurtuluş mücadelesinin eksiklerinin, yetersizliklerinin ve başarılarının deneyimlerini, Kurd Halkı’nın içinde bulunduğu gerçek duruma ve Dünya’nın mevcut durum ve beklentilerini değerlendirip, ciddiyetle tahlil ettiğimizde, Birleşik Kurdistan Devleti Kurd Halkı için tek çözüm olduğunu kabul ederiz. Başka gerçekçi kabul edilir bir alternatif yok.

Kurdistan Birleşik Devletleri projesi ve Hükümet kurma kararı bu birikimlerin değerlendirilmesiyle gerçekleşmiştir. Çalışmalar, kararlılıkla ve verimli bir şekilde yürüyor. Hükümet çalışmalarının plan ve projesi, Bağımsız Kurdistan Birleşik Devletleri’nin resmiyet kazanarak, Kurdistan Halkı tarafından yönetilmesinin sağlanmasıdır.

Kurd u Kurdistan davasına hizmet etmeyi amaç edinen soydaşlarımızın bu çalışmaya destek vermeye hazır olmaları beklentimizdir.
Mevcut Kurdistnai siyasi hareketlerin de tüm zorluklarına rağmen Kurdistan Birleşik Devletleri projesine, Kurdistan Halkı’nın beklentileri çerçevesinde bakıp değerlendirmeleri beklentimizdir.

Kurdistan Halkı’nın Kurdistan Birleşik Devletleri projesine sahip çıkmalarıyla, Kurdistan Birleşik Devletleri’nin resmileşmesine Dünya’nın hiçbir gücü engel olamaz. Kurd Halkı, Orta Doğu’da İmparatorluklar, Devlet’ler kurmuş olan ilk Halk’tır. Milattan önce, büyük göç olayından itibaren on bin yıl, bugün itibariyle on iki bin yıldır Kurd Halkı’nın tarihi bilinmektedir. Kurd Halkı, bugün de kendilerine sahip çıkmak amacıyla kendi toprakları üstünde, kendi Devletlerini kurup yönetmek hakkına sahiptirler. Bu inançla, çalışma arkadaşlarımızla birlikte Kurdistan Birleşik Devletleri’ni resmileştirmek amacıyla Hükümet kurduk. Her Kurdçü bireyin inancımızı paylaştığına inanıyoruz.

10-10-2018

Saygılarımla, Hüseyin Baybaşin