LİCÊ

0
760

Kana Kurdan
Serçavîya Kurdîstan
Herêma

Ciwanên serbilind
Jin u mêrên xebatkar
Kal u pîrên birumet
Dîroka navudeng
Qewmê zêrkanî
Ji Dewleta kasinî
Bi kurtî nasnamaLicê
Eslê bapîrên min

Bala xwemedin rebenan
Ji heşên nezan uqeşmeran
Tevgerên tirş u şaş
Bêlin wan li nava xiraban
Rebenî nan u jîyan
Qirêjî kar u barên wan
Birîna kur hebun
Êş nawên wan

Bang li serbilin u birumetên me
Guhdarê hêvîdarîyan bin
Kevira kelê li pişta cumê
Hêlîna teyrên baz
Kaşê şîro dengê şêran
Pilolag kanîya şoreşê

Eqro
Pêşê kevir
Deşta fîsê
Neqeba pilingan

Xuş u xuşa xişma Licê
Vekir derîyê Yekîtîya Dewletên Kurdîstanê
Bang lime ji eslê me
Derî vekirî welat bendewar
De rabin
Kurd u Kurdîstan doze
Hîvza xwedê li ser u dora me qewle
Jibona Kurdîstana serbixwe

2î-08-2018

Hüseyin Baybaşin