KÜRDLERİN KENDİ TOPRAKLARINDAKİ TARİHİ

0
674

Kürdistan halkının, Kürdistan topraklarında yaşıyor olmalarının kayıtlı olduğu bilgiler İsa’dan önce (İÖ) on bin yılını gösteriyor. Bu tarihi bilgiler çok daha geniş çerçevede araştırılıp kayıt altına alınması çok önemlidir. Bu husus Kürdistan halkının geleceği kadar önemlidir. Hangi on yılda, hangi yüzyılda ve hangi bin yılda neler yaşamışız. Bu tarihi bilgiler en doğru içerikte kayıt altına alınıp en kolay yöntemle halkımızın bilgisine sunulmalıdır. Bölgesel Kürdistan Hükümeti başta olmak üzere tüm Kürdistan’ı siyasi hareketler, sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları, eğitmenler, olanak sahibi bireyler bu alanda bağımsız çalışmalar yapmalıdırlar. Kuzey Kürdistan’da belediye bünyelerinde bu çalışmalar yapılabilir. Kürt halkının sosyal, siyasal, sanatsal, tarımsal vesaire alanlarında var olan bilgiler bir arada toplanabilinir. Bu çerçevede kapsamlı bir Kürdistan Ansiklopedisi oluşturulması şarttır. Var olan kayıtlardan yararlanarak oluşturulacak ansiklopedik çalışmaların içeriği günün koşullarına uygun olarak halkımıza ulaştırılmalıdır. Bu çalışmalar Dünya’nın herhangi bir ülkesinin herhangi bir köşesinde yürütülebilinir. Bu amaçla vakıflar eğitim kurumları oluşturulabilinir. Bu bilgiler şarkı, türkü, hikâye, tiyatro, sinema ve benzeri alanlarda kullanabilinir. Amaç bu bilgileri toplayıp halka ulaştırmak, belirleyici strateji olmalıdır.

Önemli diğer bir husus daha var, Halkımızın geleceğinin belirlenmeye çalışıldığı önemli bu süreci takip edip katkı sunmalıyız. Öncü durumdaki sorumlu ve yetkili çevreler, halkımızın sürece katkılarını sağlamak amacıyla bilgilendirme çalışmaları geliştirilmelidir. Bir fikir, bir hikâye, bir şiir, bir resim, bir bilgi bile çok önemli katılımdır. Bilgi ve etkin insanlarımızda bu çalışmaları yapmalıdırlar. Ekonomik alanda çalışmalar önemli gereksinimdir. Ekonomik çalışmalar, bireysel arayışların, beklentilerin ötesine geçebilir. Her birey kendi işini, ticaretini yürütürken müşterek çalışma kültürü de geliştirilmelidir. Bir Kürt insanına iş temin etmek bile çok önemlidir. Gelişmeye katkıdır. Her bireyin yapabilecekleri vardır. Kürdistan coğrafyası, Kürt olmayan güçlü devletlerin çıkar çatışmaları sürüyor. Her devlet kendilerine en uygun edinimi sağlamak amacıyla çalışmalar yapıyorlar. Kürdistan halkının ise, müşterek bir devleti yoktur. Kürdistan halkı, müşterek Kürdistan Devletini nasıl kuracağını öğreniyor. Halkımız, her gün bu çerçeve için yeni bilgiler ediniyor. Her yeni bilgi önemli katkıdır. Birleşik Bağımsız Kürdistan Devletinin kurulması gerektiğini görmeli ve kendimizi buna alıştırmalıyız. Hem kendimizi, hem birbirimizi ve dünyayı buna inandırmalıyız. Gerisi gelir. Kürdistan Birleşik Devleti, Kürdistan halkının gücü olacak. Dolayısıyla, Bağımsız Kürdistan Devletinin kurulmasına sunacağımız her katkı, kendi geleceğimizin tesisinin güçlü olmasını sağlamaya katkı olacağını bilelim. Bağımsız Kürdistan Devleti zaten vardır. Coğrafyası var. Tarihi var. Kendi dili, kültürü ve soylu, asil değerlere sahip halkı var. Devleti oluşturacak temel gereksinimler bunlardır. Kürdistan Birleşik Devletini resmileştirmemiz gerekiyor. Hepsi bu. Başka alternatif veya seçeneğimizde yoktur.

Hiçbirimizin dikkatinden kaçmaması gereken hayati önemde bir husus var. Bay Erdoğan’ın Türkiye’si, İşid denen canileri, Kürtleri ezmek için örgütlediler. Suriye’ye girişlerinin tek nedeni de Kürtleri ezmektir. Bu iğrenç zihniyeti çok doğru okumalıyız. Kürt halkına dayatılmış olan soykırım ve zulme İslam Devletlerinin hiçbir tepki veya itirazları olmuyor. Çok iyi bilmeli ve kabul etmeliyiz ki, biz Kürtler gücümüz kadar söz sahibi oluruz. Yüz yıldır vatanımızı parçalamışlar. Başımızdan, en iğrenç insanlık dışı zulmün bin bir türlüsü eksiltmediler. Dünya’da bunu seyir etti. Bugün varlığımız saygıyla kabul görüyorsa, oluşan gücümüzdendir. Bu güç, halkımızın milyonda bir düzeyinde öz gücüne tekabül etmiyor. Düşünelim ki, halkımız birlikte hareket birliğini sağlarsa eğer, bugün bize zulüm ve soykırım dayatmış olanlar en başta Bağımsız Kürdistan’ı tanıyacaklar. Birliği sağlamakla bağımsızlığın ilk adımını atmış olacağız. Kürdistan toprakları üzerinde birden fazla devlet kurulmuş. Hiçbiri de Kürt devleti değil. Kürdün vatanında, kürdün topraklarında Kürt olmayanlar devletler kurabiliyor da, Kürtler niye kendi devletlerini kuramasınlar. Böylesi çarpık bir mantık bir görüş veya iddianın haklı yönü olamaz. Soylu Kürt halkının öz gücünün milyonda birinin aktifliği Dünya’nın saygısını kazanmış. Kürtlere zulüm eden çevreleri en çok bu duruş ürkütüyor. Çok korkuyorlar. Kürtler öz güçlerinin tamamını tesis ederlerse, hesap vereceklerini biliyor ve korkuyorlar. Korkunun eceler faydası yoktur. Bunu hatırlatalım. Ancak korku insanları kudurtur. Kudurmuşlara karşı başarılı olabilmemiz için, birliği sağlamalı, gerçekçi diplomasi yürütüp Dünya’nın yönetiminde etkin güçlerle işbirliği anlaşmalarıyla, Dünya’ya, ileri uygarlık boyutuyla örnek olacak Bağımsız Kürdistan Devletler Birliğini resmileştirelim. İnanç ve hedefimiz bu olduğu sürece, başarının yüzde ellisini edinmişiz demektir. Kendimize, halkımıza güvenelim. Hakkımızdan taviz vermeyelim.

Herbiji Jiyana bi rumet, li Kürdistan’a serbuxwe,
Hüseyin Baybaşin