TÜRKİYE DEVLET FAŞİZMİNİN ANASI CHP’DİR. DEVLET FAŞİZMİ KÖLELİĞİNDE BAY KILIÇDAROĞLU’NUN YERİ, KURD U KURDİSTAN DAVASININ SON AŞAMASI

0
1318

Kurdistan Halkına yönelik ihanet ve barbarca zulüm uygulamasının kaynağı CHP’dir.
Türkiye’ye faşizmi çok sinsince Kemalist ideolojisi uydurması adı altında devlet politikasına dönüştüren de CHP’dir.
Kalleşliği, kaypaklığı temel kültür olarak halka benimseten de yine CHP’dir.
Türkiye’de doksan beş yıldır Halkın kanıyla beslenmeyi alışkanlık haline dönüştüren de CHP’dir.
Doksan beş yıldır, devletin bölünmez bütünlüğü, devletin bekası gibi maskaralıklarla, Kurd’lere yönelik sistemli olarak soykırım uygulamasını başlatıp kalıcılaştıran da CHP’dir.

Kemal Kılıçdaroğlu, bugüne kadar Kurd Halkının, CHP tarafından soykırıma maruz kaldıkları konusunu konuşmadı bile.
Kurd Halkına yönelik, Türkiye devleti adına CHP eliyle işlenmiş olan insanlık suçlarının delilleri kadar Kurd Halkının hafızasında canlılığını koruyor.
Kemal Kılıçdaroğlu “ben Dersim’li Kemal’im” dedi diye CHP’nin Kurd Halkına yönelik işlemiş olduğu suçları yok etmez ve unutturamaz.

Son dönemlerde, Bay Erdoğan ve çetesinin faşist yüzü, açığa çıktı. Maskesi düştü. Bay Erdoğan ve çetesi, Bahçeli sübyancısıyla birleşip Kurd düşmanlığı duruşlarını ilan ettiler. Kurd Halkına yönelik baskı uygulamalarının dozu, barbarlık sınırını da aştı. Bunların örneklerini sürekli yazıp paylaşıyorum. Halkımız da olanları görüyor ve biliyor. Bu gelişmeler karşısında CHP diktatörlük organizasyonu biz Kurd’lere “kurtarıcı” gibi gösterilmeye çalışılıyor. Bay Erdoğan ve Bahçeli birleşimi, Türkiye devlet faşizminin can çekişiyor olmasının kanıtıdır.
M.Kemal, İ.İnönü, S.Demirel, K.Evren, A.Türkeş. R.T.Erdoğan, T.Çiller, D.Bahçeli gibi faşistler elleri kanlı Kurd düşmanı’dırlar. Diğer figüran partilerin yöneticileri de işlerine geldiğinde Demokrat kesiliyorlar.

HDP ve dayandığı misyon ise şaşkın ördek gibi ortalıkta kıvranıyorlar.
HDP ve misyonu, Kurd Halkının hak ve hukukundan söz etmekle beraber Kurd Halkının hak ve hukukuna sahip olabilecek politikaları yoktur. HDP’nin de Kurd Halkının duygularını sömürmekten, Kurd Halkının sırtından geçinmekten başka Kurd Halkına genel olarak yaptığı bir hizmet yoktur. Doğruları yüksek sesle söylemek gerekiyor. Türkiye devlet faşizmi, HDP ve dayandığı misyonun, Kurd kimliğiyle sistemin partisi olmasını istemiyor. Türkiye devlet faşizmi, Türkiye’de Demokrasi istemiyor. Türkiye devlet faşizmi, faşist ideolojisine bekçilik yapacak köle parti ve köle lider istiyor. HDP’ye yönelik saldırının temelinde bu ideolojik neden vardır.

Daha önce Bay Erdoğan ve patronu rahmetli Necmettin Erbakan ve partileri de sürekli olarak Türkiye devlet faşizminin hedefi idiler.
Sonuçta Bay Erdoğan boyun eğdi. Zaten, kaypaklık ruhunda varmış. Kalleş bir kişilik olduğu kadar da fırsatçı olduğundan ötürü, Türkiye devlet faşizmine köle oldu.
CHP, Türkiye devlet faşizminin anasıdır. Kanlı katildir. Kurd düşmanıdır.
Kurd Halkının kanını akıtmış olan faşist Türkiye devleti ve barbar yöneticileri tek tek hesap vereceklerdir. Bundan kurtuluşları olmayacaktır.
Kendisine saygısı olan, kendisine güvenen, korkak olmayan, fırsatçı, çıkarcı olmayan her Kurd insanı buna inanmalıdır. Ben buna inanıyorum ve bunun için çalışıyorum.

Türkiye devlet faşizmi adına Kurd insanına yönelik suç işleyen her kişi Kurdistan Adaletine, Kurd Halkı adına hesap verecek. Ölmüş ve ölecek olan suçluların ceza kararları, onların mezarlarına asılarak Dünya’ya ilan edilecek. Bu karar Kurdistan Birleşik Devletleri temel kanun maddesidir. Hani Türkiye’de Anayasa diyorlar ya! Türkiye’nin ve kendileri Türk kabul edenlerin babası Mustafa Kemal’e hoş görünmek için Anaya demişler. Eh, bilinmeyen baba’nın yasası olur mu?
Kurdistan Birleşik Devletleri, temel yasalarla yönetilecek.
Kurd diliyle Kanunên Bingehî denir.

Bay Kılıçdaroğlu, Kurd Halkı senin gibilere ve Türkiye devlet faşizmi oyunlarına aldanmayacak düzeyde bilinçlenmiştir. Bunu bilesiniz!
Kurd u Kurdistan davası, Kurdistan Birleşik Devletleri’nin kuruluşu ile taçlanmak aşamasına gelmiştir. Dem xweş.

02-10-2018

Saygılarımla, Hüseyin Baybaşin