LAŞ Ê MIN Û QERAR A XWEDÊ

0
1402

Porên min şervanên welat yek bi yek.
Brûyên min şûr yek mertal.
Bijangên min tîrên tûjin li çavên neyaran.
Çavên min li rinda min.
Tenê ji bo  rind û delaliya min.
Rinda min her tim li ber çavên min.
Poz ê min çiyayê Agirî.
Agir û alaviya serê neyaran.
Dev û zimanê min.
Awaza gel û welatê min.
Dest û lingên min.
Xizmetkarên hêvîdar.
Laş ê min axa welat.
Dilê min da Delaliyên min.
Tiştek nema ji bo  min.
Hiş û laşê min ji bo  welat.
Herê rind u delaliyê.
Çavên min li te tarî man ji ber te.
Hiş û laşê min berdêliya welat.
Hiş  û laşê min rindê.
Berdêliya welat.
Mizgîna serxwebûnê.
De were rindê de were.
Bîne ji min re mizgîna serxwebûnê.
Bersiva xwedê li zilma zilmkaran.
Zilma li ser Kurd û Kurdistan.
Tu li ku mayî rindê.?
Bigihêjne min xebera mizgînê.
Xebera serxwebûna Kurdistanê QERAR A XWEDÊ.
Hêviya te me.
Bîne ji min re xebera mizgînê.
Serxwebûna Kurdistanê.
Bîne ji min re mizgînê û ez û tû rabin bigrin dîlanê.
Em dilşad bikin cîhanê.
Bi serxwebûna Kurdistanê.
Çavên min tarî.
Ez li hêviya te.
De were rindê em rabin dîlan û govendê.

Hüseyin Baybaşin