KÜRT HALKINA HİZMET, KÜRT HALKINI SEVMEKLE ANLAMLIDIR VE BAŞARININ KESİN SIRRIDIR

0
707

Kurdistan halkının kölelikten, esirlikten kurtulabilmeleri Kurdistan bağımsız devletinin resmileşmesiyle mümkündür. Kurdistani siyasi harekelerinin hepsi bu temel prensip inancını benimsemekle başarının ilk adımını atmış olacaklarını görmelerinin zamanıdır. Bağımsız devlet olmadan halkımızın özgürce yaşayabilmesi mümkün olamaz. Kabul etmemiz gerekiyor ki bir ulusun uygar yaşamın koşullarını oluşturabilmesi ve geliştirebilmesi, bağımsız devletin varlığıyla mümkün olabilir. Bugünkü dünya düzeninde uygar yaşam koşullarını kendi vatandaşlarına sağlamış olan gelişmiş güçlü devletler, ulus devletleridir. Kürt halkı, dünyanın en eski ve soylu değerlerle sahip asil bir ulustur. Kurdistan ulusunun devletsizliği de kurdistani siyasi hareketlerinin beceriksizliklerindendir. Soylu kürt halkı kurdistani siyasi hareketlerine canını malını vermiş, gerekli hizmeti yapmaktan geri durmamış. Siyasi hareketleri ise halkın beklentilerine hizmetleri ile cevap olamamışlar. Bunu hepimiz görüyoruz. Bu da onların beceriksizliğidir.

Kurdistani siyasi hareketler, bağımsız devlet inşa etmeyi hedef alıp kürt halkını sevmeyi prensip edinerek mücadeleyi başarıyla hedefe ulaştırabilirler. Kurdistan bağımsızlığını hedef almayı ve kürt halkını severek mücadele etmeyi prensip olarak benimsemezler ise başarılı olamazlar. Sonuçta marjinalleşirler. Belli bir kesimin, bir bölgenin veya belli bir görüşün temsilcisi olmakla sınırlı kalır ve marjinalleşmenin ötesinde verimsizleşirler. Bugünkü siyasi hareketlere dikkatlice baktığımızda Kurdistan’ın tamamını ve kürt halkının tamamını kapsayan özellikle de kürt halkının hepsine sevgi ve saygıyla yaklaşan ve Kurdistan’ın tamamının bağımsız bir devlet olarak resmileşmesi için mücadele eden tek bir kurdistani siyasi hareket göremezsiniz. Maalesef bu gerçek, yetersizliğin önünde duran öncelikli tıkanıklıktır. Bunu görmek istememekle bu gerçeği yok edemeyiz. Bu hususları konuşulanlarımızla sözde kurdistanı siyasi çevrelere hedef oluyoruz. Bu mantığın değişmesi gerekiyor. Sorunların özünü görmek tartışmak ve düzeltmek zorundayız. Ancak ondan sonra kürt halkının beklentilerine cevap olmaya çalışabiliriz.

Seksenli doksanlı yıllarda kuzey Kurdistan’da kürt etkin şahsiyetlere sistemli olarak saldırı oldu. Yazarlar, siyasiler, işveren yurtseverler sistemli olarak Türkiye devletinin organizesiyle katledildiler.  Kürtçü ailelerin iş tezgâhları yok edildi. Benzeri birçok zulme maruz kaldılar. Hiçbir kurdistani siyasi hareket öylesi barbarca ve sistemli saldırılara karşı kararlı bir duruş göstermedi. Kararlı siyasi bir açıklama dahi yapamadılar. Kuzey Kurdistan’da siyasi faaliyet yürütenler gibi Kurdistan’ın diğer parçalarında kürt halkı adına siyasi faaliyet yürütenler de kararlı siyasi bir açıklama dahi yapmadılar.

Benim şahsi olarak açıklamalarım oldu. Karşı duruşum olduğu gibi cevabi olarak karşı saldırılarım da oldu. O kadar ilginç ve iğrençtir ki benim şahsi karşı duruş çalışmalarıma bazı sözde kürtçü siyasi gruplar bana düşmanca saldırdılar. Bir tek istisna 1997 yılında Serok Apo,  Med tv de şahsen bir açıklama yaptı. Sayın Hüseyin Baybaşin’e yaptıklarından ötürü teşekkür ediyoruz dedi. Bizim çalışma arkadaşlarımız Hüseyin’in çalışmalarının değerini, önemini göremiyorlar diye de kendi çalışma arkadaşlarına tepki gösterdi. Bunun dışında, kararlı ve ciddi bir söylem dahi duymadık. Maalesef bugün de gerçek anlamda kurdistani siyasi çalışma yürütenlere çirkin saldırılara tanık oluyoruz ve yine maalesef hiçbir kurdistani siyasi hareket çirkin saldırılara maruz kalan değerlere sahip çıkmıyor, destek olmuyor. Bugünkü kurdistan gençliği, bunları bilmeleri gerekir. Kurdistan gençliği kendi tarihinin gerçek bilgilerini çok iyi ve doğru olarak öğrenerek kurdistan bağımsızlığına odaklanmalıdırlar. Kürt halkının önünde başka hiçbir seçenek yoktur.

Biz, kurdistan birleşik devletleri projesinin hükümetinin çalışanları olarak kurdistani değerlere saldırıları kesinlikle kabul etmeyeceğiz. Öylesi saldırıda bulunanlar kim olduklarına ve güçlerini bakmadan onları gerekli dersi vereceğiz. Biz kiminle nasıl savaşacağımızı çok iyi biliriz. Kurdistan halkına bağımsızlık temelinde hizmet eden her birey ve çevre bizim için değerlidir ve onları desteklemek bizim görevimizdir. Bu noktada herkes hesabını iyi yapmak zorundadır. Kurd u Kurdistan her biji.

Saygılarımla, Hisên Baybas