KURDİSTAN BİRLEŞİK DEVLETLERİNİN RESMİLEŞMESİNİN ÇALIŞMASI SÜRECİNDE NATO İTTİFAKININ ROLÜ

0
765

Halkımız adına siyasi çalışmalar yürütüyor olan bazı çevreler NATO ittifakının Türkiye’nin toprakları üzerinde yani sınırları dâhilinde Kurdistan devletinin kurulmasına razı olmaz, bu nedenle bağımsız Kurdistan Devleti’nin kurulması mümkün değil, gibi söylemlerle gevezelikler yapıyorlar. Bu söylem esasen Kurdistan işgalcilerinin cahil ve bilgisiz çevrelerin söylemidir. Çünkü nedenlerini izah etme gereği duyuyorum.

1)Kurdistan toprakları soylu Kurd halkının welatıdır.

2) NATO ittifakı razı olmasa da Kurdistan Birleşik Devletleri, resmileşecektir. Biz Kurdistan Birleşik Devletlerini resmileştireceğiz. NATO ittifakı razı olur veya olmaz, orası onların bileceğidir.

3) NATO ittifakının beşinci maddesi çerçevesinde, bir NATO üyesi bir ülkeye başka bir ülke tarafından saldırı olursa, NATO ittifakın o saldırıya karşı üyesini korumakla sorumludur. Ancak iç savaş durumuna müdahale edemez. Böyle bir hakkı yoktur. Kurdistan Birleşik Devletleri, işgalci Türkiye’yi Kuzey Kurdistan’dan çıkarma çalışmalarına NATO ittifakı dışardan müdahale edemez. Böylesi bir yetkisi yoktur. NATO ittifakının hükümetimizin çalışmalarını yakından takip ettiğini biliyoruz. Kurdistan Birleşik Devletlerini resmileştirmek bizim nihai kararımızdır. Kurd halkı adına yapılıyor olan bu çalışma nihai karardır, bunun anlaşılması lazım. Kurdistan Birleşik Devletlerini resmileştirmek için yürütüyor olduğumuz çalışmalar sürecinde, NATO ittifakı ile bizden kaynaklanan hiçbir sorun olmayacak. Ayrıca NATO üyesi olan Türkiye’nin işgal altında tuttuğu, Kuzey Kurdistan’da işliyor olduğu savaş suçu, insanlığa karşı işliyor olduğu suç ve soykırım suçundan dolayı NATO içtüzüğüne göre NATO ittifakından çıkarılması gerekiyor. Bununla ilgili hükümetimizin çalışmaları var. Detayına girmiyoruz ama halkımızın da bilmesini istiyoruz.

Yasal çerçevede Kurdistan’ın ve Kurd halkının tüm haklarının dünyanın bütün kurumları ve devletleri düzeyinde koruma kararındayız.