KARARLIYIZ. BAĞIMSIZ BİRLEŞİK KURDİSTAN DEVLETİNİ RESMİLEŞTİRECEĞİZ

0
1065

Kurdistan ülkesini çeşitli çirkin yöntemlerle işgal etmiş olan faşist sömürgeci güçler, egemenliklerini sürdürmek için Kürd halkını fitnecilikle biribirine karşı kışkırtıyor.
Böylece Kürd halkını parçalayıp zayıflatarak yönetmeyi ve kontrol altında tutmayı başarabiliyor.
Kurdistan’ı işgal etmiş olan sömürgecilerin, Kürd halkına karşı böl-parçala yönet politikasına bilerek kendi çıkarları için hizmet ediyor olan vatan haini Kürd kişilikler vardır. Fırsatçılıkla ucuz hesaplar peşinde olup, Kürd kanıyla beslenen faşist işgal güçlerine bilerek hizmet ediyor olan hainlerin cehennemde bile yerleri yoktur. Böylesi zavallılar eninde sonunda pislik içinde eriyip kendi çocukları, torunları tarafından bile unutulurlar.
Korkudan veya küçük çıkar hesaplarıyla faşist işgal gücüne hizmet ediyor olan rebenlerin de sayısı az değil. Üzücü olan, kendi tarihinden bihaber olup faşist işgal güçlerinin baskı ve dayatmalarına tahammül edemeyip direnci kırılmış olan pırıl pırıl kişiliğe sahip Kürd şahsiyetlerin trajik konumlarıdır.

Esasen, çok sinsice, kan emici kişiliklerin kendi pislik duygularını tatmin etmek amacıyla yıkıcı çalışmalar yapmayı alışkanlık haline getirmiş olanların yalan ve yanlışlarla yeni jenerasyonu kendileri gibi verimsizleştirmelerini görmek gerekiyor.
Böylesi örneklerle sizleri de yormak istemiyorum.
Çok onurlu ve yararlı olmak isteyen insanlarımızın sayısı oldukça yüksektir. Bu insanlarımızın bilgilenmelerine hepimiz yardımcı olalım. Ciddiye alınması gereken bir konudur.
Kendilerini geliştirmiş ve etkin insanlarımızdan daha fazla çalışmalarını isteyelim. Çok daha fazla verimli olmalarını isteyelim. Biribirimizi nasıl bilgilendirmemiz gerektiği, nasıl davranmamız gerektiği, neler yapmamız gerektiği konular hakkında yol göstericilik yapmalarını isteyelim.
Kurdistan’ımız işgal altında olduğu sürece zulme ve hainlerle ucuz kişiliklerin yaptıklarına karşı mücadele etmek zorundayız.

Özellikle Türkiye’de Kürd halkına karşı sistemli olarak soykırım uygulanıyor. Birinci derecede görevimiz bu zulme karşı durup soykırım dayatmasını boşa çıkartmak olmalıdır.
Halkımızın kendi dillerini öğrenmelerine hizmet edelim. Halkımızın kendi uzun ve kısa tarihlerini öğrenmelerine, doğru kaynaklardan öğrenmelerine hizmet edelim.
İnsanlarımızın namerde muhtaç olmadan geçimlerini sağlamalarına hizmet edelim.
Laf kalabalığıyla insanlarımızın zamanlarını israf eden kişiliklerden uzak durmalarını sağlamaya önemle hizmet edelim. Genelde söylemlere aldanmayalım. İcraatlara bakalım.
Kusurlarından ötürü özür dileyip onurlu yaşamak, onurlu ve dürüst yaşamak isteyenlere mutlaka sahip çıkalım. Bunu çok önemli hizmet olarak görelim.
Yalanlarla, iftiralarla, kusurlarla, fırsatçılık yapmayı alışkanlık haline getirmiş olan ucuz kişilikleri de kendi hallerine bırakalım. Çok mecbur kalırsak hadlerini bilmeleri gerektiğini hatırlatalım. Pisliklerini ayna gibi gözlerinin önüne asalım.
Ancak çirkefliğe alışmış kişilikleri Devlet olanaklarıyla ıslah ve tedavi etmek gerekir.
Bunu yapabilmemiz için Bağımsız Birleşik Kurdistan Devletinin resmileşmesini başarmalıyız.
Kısaca sıraladıklarımı kolayca başarabilmemiz, kendimizi gerçeklere dayalı kaliteli eğitimle donatmalıyız.

Asil ve soylu bir insan olan rahmetli ANNEMİN adını taşıyan takipçime ithaf ediyorum bu yazıyı. Öğrenmek isteyen insanlarımıza bilgi ve bilginin kaynağını sunmak önemli bir hizmettir.
Bu hanımefendi takipçimin doğru bilgileri edinmek istediğinden hiçbir kuşkum yok. Doğruları öğrenmek istediğinden hiçbir kuşkum yok. Doğruları öğrenmek istemek, doğruları uygulayabilmenin mayasıdır. Bu cümleyi bir kenara yazın.
Bizim Kurdistan’ımızın işgalden kurtulması, Kürd halkımızın soykırım dayatmasını boşa çıkarabilmesiyle esirlikten kurtulup onuruyla başı dik yaşayabilmesi ancak olanaklı olacaktır. Bunu mutlaka ve mutlaka başaracağız. Başarının kaynağı insandır. Doğru bilgilerle bilgilenecek olan dürüst insanlarımızın kararlı ve özverili emekleriyle başarıya ulaşabiliriz. Bilgisiz insan cahil insandır. Cahil insana istediğin kadar anlat. Yararı olmaz.
Kürd insanının bilgilenmek isteyeni öncelikle Kürd dilini ve Kurdistan tarihini çok iyi öğrenmesi gerekir.
Bu temel bilgi ediniminden sonra, kişinin içinde varsa eğer, başarı mutfakta kek yapmak kadar kolaydır.

Her halkın kendi Devleti var. Kıbrıs, Lüxemburg, Kosova gibi Avrupa ülkelerinin nüfusları bir milyonun altındadır. Burnumuzun dibindeki Kuveyt, Abu dabi ve Dubai gibi orta doğu ülkelerinin de yerli halkının nüfusu bir milyonun altındadır.
Elli milyonu aşkın nüfusuyla Dünya’nın en eski ve en asil halkı olan biz Kürd’ler, kendi ülkemizde kendi Devletimizi resmileştirememişsek, bunun suçunu kendimizde aramalıyız.
Öncelikle kendimizle samimi ve dürüst olup çok çalışmalıyız. Ötesi kolaydır.
Bağımsız Birleşik Kurdistan Devletinin resmileşmesini sağlamak her şerefli Kürd için namus ve şeref borcudur.
Şerefsiz olanlar da zaten ne namusu bilir, ne de hak ve hukuku bilir. Şerefli ve dürüst olanlar bize yeter. Dem xweş.

Saygılarımla, Hüseyin Baybaşin