Ji bo te rindê

0
1177

Dil mezin e
Çav bê tirs e
Ziman sist e
Guh giran e
Tevlihev e
Çima deng nayê te
Ciwan ê rind ê
Narînê dilgirtiyê
Ebruhelalê
Tu jiyan î
Berdilkî
Hendik xagî
Tu şaşî êşî
Mehqûlê tu her tim şad bî
Hebûna min deng û awaze
Ji bo  yekî tenê nîne
Ez ji jiyanê dûrim
Li derveyê cîhanê
Delalê tu her hebî
Her bijî
Şadî û şabûn ji bo  te
Ez dûrim ji te
Li derveyê cîhanê
Bi dil xweşî
Û hevaltî bimîne.

Hüseyin BAYBAŞİN
07/11/2017