İSLAMİ KURALLAR KURAN’DA YAZILI OLDUĞU GİBİDİR. ERDOĞAN ZEBANİSİ VE ONUN GİBİLERİNİN SÖYLEDİKLERİ GİBİ DEĞİL

0
920

Mekke ve Medine’ye gidip ibadet etmekle hiç kimse günahlarından arınmaz. Birileri Mekke’yi Medine’yi ziyaret ederek bütün günahlarından arınacaklarına inanıyorlarsa bu yanlış bir inançtır. Kuran’da böyle bir ayet-sure yoktur. Ümre ziyaterlerinin de günahlarından arınmak gibi görünmesi gerekmez ve doğru da değildir. Müslüman inancının gereği her Müslümanın yaşamında bir kez Mekke ve medineyi ziyaret ederek Müslüman olmanın bir şartı olan hac görevini yerine getirmiş olması gerekir. Bu yönüyle farzdır. Ancak bu farzın kuralları ve şartları da vardır. Kişinin sağlığının bu yolculuğa uygun olması, hiçbir insana borcunun olmaması, eş, anne, baba ve çocukları ona haklarını helal etmesi, birinci derece yakınları ve komşularının yolculukta harcanacak paraya ihtiyaçları olmaması gerekir. En önemlisi de esir bir halkın bireyinin hac dediği Mekke ve medine ziyareti farz değildir. Esir olan insana ibadette farz değildir. Kuran’ın yazdıkları budur. Bazı hocalar bu gerçekleri bildikleri halde insanlara söylemiyorlarsa islami inancının kuralını çiğniyor ve günah işliyorlardır. Saygıdeğer soydaşlarım bu gereği öğrenebilirler. Islamın şart ve kuralları kuranda yazılıdır. Özellikle bilmemiz gereken Mekke ve medineye gidip hacı olmakla kişi işlemiş olduğu günahlardan arınmıyor. Kuranda böyle bir ifade yoktur. Ayrıca kişi, hacı olmakla cennete de gider diye bir islami kural yoktur.

Biz kurdlerin gerçeği çok açıktır. Vatanımız zorla işgal edilmiş ve halkımız esirdir. Bizim bu işgal durumunu ve esirliği kabul etmemiz, islami inancın kurallarına göre en ağır günahtır. Bu günah asla affolmaz. Kendi malına namusuna sahip çıkmayı reddedenler islami inanca göre zebani mertebesindedirler. Bunları bilelim. Bir halkın vatanına evine mülküne el koymak onların dilini ve inançlarını zorla değiştirmekte günahın en ağırıdır ve allah nezdinde affı söz konusu değildir. Böylesi günahkarlığı haklı göstermekte günahtır ve affı mümkün değildir. İslami kurallara göre allah kendisine karşı günah işleyenleri isterse affedebilir. Ama kul hakkını yiyenleri ve kula zulmedenleri affetmez.

Demektir ki kurdistan topraklarını zorla kurdlerin rızası olmadan işgal edenler zorla işgal durumunu sürdürünler ve bu işgal durumunu haklı gösterenler günahkardırlar ve bu günahları da allah affetmez. Kuran’ın emirleri bunlardır. Kurdlerin haklarını mal ve mülklerini ellerinden alanlar yiyenler günahkardırlar. Bu günahları allah affetmez. Çünkü bu günahlar islami kurallar şahsa karşı işlenmiş suçlardır ve kurandaki yazılı kurallara göre ağır günahlardır ve allah bu tür günahları affetmez. Ancak mağdur olan şashıslar yani kurdler bunları afederlerse günahları afolunabilir. Şeriat kanunları da bu çerçevededir. Şeriat kuralları ayet ve surelere dayanır.

Anladınız mı zebaniler. Zebanilerin anlayacağı yok. Onların peşinden gidenler bunu bilmiyorlarsa araştırıp öğrenmeleri zor değil. Kuranı okumaları yeterlidir. Doğruları öğrenmek istiyorsanız kuranın ayet ve surelerini okuyun öğrenin. Onun bunun yazdığı yorumları doğru olarak kabul etmeyin. Fırsatçı işgüzarların şeyhül islam veya diyanet işleri başkanı gibi emir kulları zaten zebanidirler. En büyük günahkarlardırlar. Çünkü emirleri altında yaşadıkları hükme hizmet ediyorlar. İslami kuralları hiçe sayıyorlar.

İslamiyete inanan veya inanmayan Müslüman olan veya olmayan her insan doğruları bilerek hareket etmek zorundadır.

Recep Tayyip Erdoğan zebanisi asla işlediği günahlardan kurtulamaz. Bazen islam tarihi ve kurallarıyla ilgili paylaşımlarıma terbiyesizce ve gerçekle ilgisi olmayan yorumlar yapanlar var. Hadlerini bilmelerini duymalarını istiyorum. Ben, çocukluğumdan itibaren din eğitimi aldığmı Licêliler bilirler. Altmış yıl öncesine gittiğinizde o dönemde yaşayanlar benim küçük camide male sıtkî amcam ve Fatma hatip yengem, benim ilk din eğitimi aldığımı bu hocalarımla asil saygıdeğer hocalar olduklarını bilirler. Kuranın içinde yazılı olan her ayeti ve sureyi bilirim. Kuranın Türkçe, Kürtçe ve İngilizce yazılı olanlarını da okudum. Hiç kimse bana islam dini ile ilgili işgüzarlık yapıp yalan yanlış söylemlerde bulunup haddini aşmasın.

Tekrarla kurd soydaşlarıma söylüyorum kurdistan topraları işgal altında olduğu kurdlerin ev mal ve mülkleri işgalci zebanilerin kontrolünde olduğu sürece islami inancın kurallarına göre hiçbir kurd bireyine ibadet farz değildir. Farz değildir söylemi benim söylemim değil, kuranın içinde yazılı olandır. Ama farz değildir. Ayrıca kurd olup kurdistanda işgalci barbarların zebani yönetici ve yetkililerin emirlerini yerine getiren kurdler ve başkaları da günah işliyorlardır. İslami kurallar böyle diyor. Zulüm edenlerle işbirlikçilik özelliklik de kendi soyuna ihanet günahtır ve zebanilik düzeyindedir.

İşgalci zebanilerin kurdistandan çıkarılmasını isteyenler bunun için mücadele edenler hiçbir günah işlemiyorlar, günahkarlara karşı insalığı koruduğu için de günahsızdırlar. İnsanların hak ve huklarının zorla elinden alınmasına itiraz edenler, karşı duranlar kuranın kurallarına göre günahsızdırlar. Kurdistanın işgalden kurtulması için direnenlerin hepsi cennet melekleridirler. İslami inanç bunu emreder. İslami inancı kabul ederiz veya etmeyiz bu ayrı bir konu.

Anladınız mı kerdoğan zebanisi ve işbirlikçileri.

Saygılarımla, Hisên Baybas