DENG

0
1402

Navê dîrokê
Dozde hezar sal
Xwenas
Kur u nemir
Dil mezin
Pişt rast
Ser bilind
Bi hezar salan
Welatê me Kurdîstan
   Qewmên bêbext
   Hatin sermeda
   Bi qeflan
   Wek kuçikên har
   Xwînxwar bun tew
   Qir kirin piren me
   Talan kirin
   Hebun u warên me
Rom u Mongol
Rum Ereb Ecem
Revîn cun tevên wan
   Em Kurd man
   Li welatê bav u kalan
Cîhanê dît u menasin
Kurdin em Eslê serbilind
   Yên li nigên me lefîyane
   Kîne çine xwenenasin
   Tevli hevin bêkokin
   Tirk dibêjin jixwere
   Xwînxwar u dizin
   Dagirkerên Kurdîstan
Me go bere u beşe
Kurdin em
Melîkê Kurdîstan
Bi denge bilind
Dagirkerên xwînxwar
Biterikin
Biterikin

Adar 2019