DEMOKRASİ VE İSTİKRAR, KURDİSTAN BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NİN RESMİLEŞMESİYLE MÜMKÜNDÜR

0
1215

Türkiye devleti, sürekli ve günlük olarak kaç Kurd insanını katlettiğini zevkle ilan ediyor. Türkiye, devlet olarak tanındığı 1923 yılından bugüne bir milyondan fazla Kurd insanını katletmiş, milyonlarcasını sakat bırakmış, on milyondan fazlasını zorla sürgüne göndermiştir. 1923 yılından bugüne Türkiye devletinin Kurd Halkına yapmış olduğu bu uygulama, zulmün bir bölümüdür.

1984 yılından bugüne Türkiye devlet eliyle yüz elli bin civarında Kurd katledilmiştir. Beş yüz binden fazla Kurd, Türkiye devlet eliyle sakat bırakılmıştır. Yedi milyon civarında Kurd, zorla kendi topraklarından göçe zorlanmışlardır. Altı bin civarında Kurd köy ve mezra gibi yerleşim alanı tahrip edilmiş, yıkılmış ve haritadan silinmiştir. 1984 yılından bugüne Kurd Halkına yönelik Türkiye devlet zulmü bununla sınırlı değildir. Suçsuz yere hapsedilmiş olanlarımız, iş tezgahı elinden alınmış, evi elinden alınmış olan Kurd vatandaşın sayısı milyonu geçer. Sistemli soykırım uygulaması ve daha da çirkef, Devlet ağzıyla her Kurd’ün aşağılanması faşist Türkiye devletinin barbar yöneticilerinin tutum ve davranışlarıdır.

Peki, hanımlar beyler, Türkiye’yi demokratikleştirmek hangi Kurd’ün sizi desteklemesini istiyorsunuz? Ne zamana kadar kendinizi kandırmaya devam edeceksiniz? Kurd Halkını yok etmeyi amaçlayan bu faşist devlet adına Kurd Halkını kontrol altında tutup, yok olmalarını mı amaçlamışsınız?
Bu soruları çoğaltabilirim. Ancak durum vahimdir. Olaylara kendi çıkarlarımız çerçevesinde bakmayalım. Kurd u Kurdistan davası şahsi veya duygusal değerlendirilemez. Duygusal olarak hiç değerlendirilemez.

Kurd Halkı, faşist Türkiye devletinin barbar uygulamalarına karşı boynunu büküp “barış, barış” diyerek zavallı görüntüyle yok olmayı bekleyemez.
Birlik için, demokrasi için, barış için diyerek çok çalıştık. Karşılığında barbarca saldırıya hedef olduk. Yıprandık ve aşağılandık. Artık yeter.

Kurdistan Halkı adına artık yeter dedik ve Kurdistan Birleşik Devletleri Hükümeti’ni 24 Temmuz 2018 tarihinde İsviçre’nin Lozan şehrinde kuruluşunu ilan ettik. Çok kısıtlı olanaklarla, tüm benlikleriyle Kurd u Kurdistan davasına bağlı çalışma arkadaşlarımızla atmış olduğumuz bu adım, Kurd u Kurdistan davasının mücadelesinin son aşamasıdır.

03-11-2018

Saygılarımla, Hüseyin Baybaşin