BAĞIMSIZLIK. TEK KURTULUŞ ÇAREMİZDİR

0
1540

Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruluşundan bugüne kadar Kürd halkına dayatılmış olan barbarca zulüm ve soykırım uygulamasının devam ediyor olmasının temel nedeni biz Kürd halkının beceriksizliğidir.
Bu eksikliğimizi öncelikle kabul etmeliyiz.
Sonra da ciddi sorumluluk anlayış ve tutumuyla başımızın çaresine bakmalıyız.

Türkiye’yi yönetenler 20 Ocak 2018 tarihinde Rojava’mızın Afrin bölgesine barbarca ve aşırı düzeyde orantısız bir güç ile saldırmalarını utanmazca ve ahlaksızca “bu saldırı Kürd kardeşlerimize karşı değildir” diyebiliyorlarsa, aynı çirkinliği, kalleşliği Birinci Dünya Savaşı ve Türkiye’nin Devlet olarak resmiyet kazanmış olduğu 1923 yılları sürecinde de yaptılar. Sürekli olarak biz Kürd’lere zulüm ediyor, bizi parçalara bölüyor ve sistemli olarak soykırım uyguluyorlar.
Utanmadan “bizim Kürd kardeşlerimizle hiçbir sorunumuz yoktur” diyebiliyorlar.
Sizler Kürd halkının köpeği bile olamazsınız. Kaldı ki kardeşi olasınız.(!?) Sizin gibi soysuz, barbar ve kalleşlerle kardeş olmaktansa onurumuzla ölmeyi tercih ederiz.

Türkiye Devleti’nin biz Kürd’lere yapmış oldukları zulmü bile bile, sürekli olarak onların alçakça oyunlarına aldanıyoruz.
Hem onların zulümlerine maruz kalıyoruz hem de onların söylemlerine aldanıyoruz. BİZİM EKSİKLİĞİMİZ BUDUR.
Siyasilerimizin eksikliklerini gidermelerini talep edelim.
Siyasetlerini, Birleşik Kurdîstan Devlet’lerini resmileştirmeyi başarmalarına göre geliştirmelerini isteyelim.

Ulusların kendi kaderlerini belirleme hakları vardır. Birleşmiş Milletler Kurumundan bu hakkımızı resmen müracaat ederek talep edelim. Bu hakkımızı edinebilmek için bize yardımcı olabilecek ortak veya ortaklar bulalım. Dünya’da bu olanaklara sahip devletler vardır. Birleşik Kurdîstan Devletleri adına diplomasi yürütecek bir heyet tayin edelim.
Kurdîstan Birleşik Devlet’lerinin resmileşmesini sağlayabilecek ortak veya ortaklar bulsunlar. Dünya’da biz Kürd’lerle bu proje için sırada bekleyen ortaklar vardır.

Bizim siyasi temsilcilerimiz işi biribirlerine bırakmadan bu proje için adım atmalıdırlar.
Bağımsız Birleşik Kurdîstan Devlet’lerinin resmileşmesi projesi zaten vardır. Bunun önünde tek engel Kürd halkının siyasi temsilcileridir.
Kimi siyasi gruplar Türkiye’nin Demokratikleşmesi için, kimi İran’ın büyük güç olması için, kimi Irak ile birlikte, diğer taraftan İslami, sosyalist gibi oluşumların arayışı var. Hepsinin cehenneme kadar yolları var.

Felsefemiz: KURDİZM olsun.
Hedefimiz: BAĞIMSIZ KURDÎSTAN BİRLEŞİK DEVLETLERİ olsun.
Sistemimiz: Demokratik Federalizm olsun.
Öncelikle buna inanalım. Sonra alt yapısını oluşturup Devletimizi resmileştirelim.
Halkımızın siyasi örgüt ve partileri, çok sınırlı olanaklarla Askeri alanlarda kahramanlık destanları yazmışlardır.

Siyasi temsilcilerimizin Askeri alanlarda göstermiş oldukları üstün kahramanlıklarını diplomasi alanında da başarabileceklerine inanıyorum.
Birleşik Kurdîstan Devletlerinin resmileşmesine odaklanacağımızda, Kürd halkını yok etmeye çalışan soysuz, kalleş ve barbar devletlerin jetlerini, füzelerini, tank ve toplarını olduğu yerde imha edebilecek güce sahip oluruz.
Bu proje için yaşayalım. Ölümse ölüm. Ser seran ser çavan.
Öleceksek bu proje için ölelim. Kendimize güvenelim. Kendimizi kandırmayalım. Tek yolumuz var. BAĞIMSIZLIK. Her bijî.

Saygılarımla, Hüseyin Baybaşin