Adlandıramadıklarım!

0
1052

Fosseptik kuyusunda mı saklıydınız?
Gizli gizli ve sinsice büyümek için.
Lağım kanalında mı eğitildiniz?
Fitne rüzgarına dönüşmek için.
Ecel suyunda paklanmayı mı umuyorsunuz?
Sizler hiç yaşamadınız ki.
Ar adabla tanışmış olurdunuz.
Yaşamış olsaydınız.
Kokuşmuş kirli zihniyetinizle.
Fosseptik lağım mekanları da.
Tiksinmiştir varlığınızdan.
İyisi mi…
Kalın bağırsak solucanları olarak solunun siz.
Yaratan öyle yaratmış sizleri.
Sürekli yer değiştirin birbirinizle.
Olacağınız bu kadar.
Solucan sülük.
Başka adımı olur !

27/11/2017

Hüseyin Baybaşin