Bang/Announcement/Duyuru

0
1893

Bang: Bi nav’en xebatkarên amade kirin a hukmatê, em jibona avakirina hukmata Yekîtî a Devletên Kurdistanê, hindik xeber dan, pir xebat bikin.

Announcement: To the workers for the preparation of the establishing government. We have to work hard to form United States of Kurdistan’s government; we have to talk less work a lot. We have to be practical based on realism.

Duyuru: Hükümeti kurma hazırlık çalısmaları yürütme komitesi. Kürdistan Birleşik devletlerinin hükümetini kurma çalısmalarını, az konuşup çok çalışarak yürütelim.

Hüseyin Baybasin