OSMAN BAYDEMİR KARDEŞİMİZİN SÖYLEMLERİ ÖNEMLİDİR, DEĞERLİDİR

0
138

Kurdistan’ın zenginlik kaynaklarını, soyup çalmaya devam edebilmek için Kurd halkına karşı soykırım uygulayan barbar işgalcilerin, birden bire medenileşmelerini beklemiyoruz. Zira tuvaletten güzel bir koku beklenemez. Bu gerçekler karşısında birileri, biz Kurdlerin bu işgalcilerin yönetimi altında esir olarak yaşamaya sürüklemeleri, Kurdistan işgalcilerine hizmettir. Kurd halkına da ihanettir. Kurd halkı adına hizmet ettiklerini iddia ediyor olanlar, Kurd halkının bağımsız devlet istediklerini görmek zorundadırlar. Kurd halkı için bağımsız devlet ihtiyacı bugündür. Yarın, öbür gün ya da yüz yıl sonra değildir. Kurd halkı daha fazla kendi devletini yönetmeyi bekleyemez. Kurd halkının, kendi devletini kurmasını beklemesi içinde geçerli hiçbir neden yoktur. Kurdistanî siyasi hareketlerin, siyasi aşiretçilik tutumundan ve bazılarının da dostlar pazarda görsün diye siyaset sahnesini işgal etmekten, vazgeçmelerini istiyoruz. Bunu Kurd halkı görmek istiyor. Kurd halkı için Kurdistan Birleşik Devletleri, acil ihtiyaçtır. Düne kadar farklı perspektifler çerçevesinde siyasi çalışmalar yürütmüş olan tüm siyasi hareketlerin, bunu görmeleri gerekir. Dostlar pazarda görsün diye çalışma yürütüyor gibi göstermeye çalışıp, özünde kendilerine yer edinmeye çalışanlarında artık gevezelikten vazgeçmeleri gerekir.

Bu anlamda Osman Baydemir kardeşimizin söylemleri önemlidir, değerlidir. Samimi olmak önemli fakat bunu eyleme dönüştürmek gerekiyor. Bizim yaptığımız gibi Kurdistan Birleşik Devletlerini resmileştirmek amacıyla hükümet kurmuşuz, kuruluşuna hizmet etmişiz ve bunun çalışmalarını yürütüyoruz. Osman kardeşimizi ve onun gibi konuşan kardeşlerimizi kutluyoruz. Ancak pratik uygulamaya da geçtiklerini görmek istiyoruz. Uygulamada da bu söylemlerini eyleme dönüştürdüklerini görmek istiyoruz.