KENDİ KUSURLARIMIZ VE YAPMAMIZ GEREKENLER

0
173

Kurdistan işgalcileri son yüz yıldır soylu Kurd halkına yönelik sistemli olarak barbarca zulüm ile soykırım uygulamakla kalmamışlar. Bazı insanlarımız üzerinde zihinsel kirlilik oluşturarak çirkefleştirmişler. Kimilerini de bireysel çıkar hesaplarının esiri haline getirmişler. Bu kesimler insani değer yargılarından yoksun kalmışlar. İşgalcilerin Kurdler arasında iç çekişmeyi ve iç çatışmayı organize ederek işgalcilerin Kurdlere yapıyor oldukları barbarlığı görmekten ve anlamaktan ve işgalcilerin Kurdistan’ da tüm sorunların merkezi olduklarını kabul edip onlardan kurtulmaya odaklanmalarına engel olmaya çalışmışlar. İnsanlarımızın önemli sayıda bir kitlesini de yaşayabilmek adına veya bahanesiyle işgalcilere bağımlı hale getirmişler. Kahredici husus ise bu duruma sürüklenmiş olan insanlarımız içine düşürüldüğü zavallılığın farkında bile değildirler. Öyle ki Kurdistan’ da işgalcilerin tek sorun olduğunu görebilen ve işgalcilerin Kurdistan’dan defolup gitmelerini sağlamaya çalışan Kurtuluş mücadelesinin kahramanlarını suçlu gibi görmeye esir olmuşlar. Bu husus çok önemlidir ve dikkate alınmalıdır. Bizim arkadaşlarımızın bu çerçeve de yapmaları gereken çok çalışma olduğunu kabul etmeleri gerekir.
Hiçbir Kurdistanlı şimdiye kadar açlıktan ölmemiş ve bundan sonra da hiçbir Kurd açlıktan ölmeyecek. Doyurucu bir gelir kaynağını oluşturmak için Kurd olmak ve Kurdlüğüne sığınmak yeterlidir. Ben öyle yaşadım. Lütfen ciddiyetle içine düşürüldüğümüz zavallılığı ve rezaleti görelim. Temel sorunun işgalcilerin Kurdistan’da ki barbarca konum ve eylemlerin olduğunu da kabul edelim. Onlardan kurtulmaya odaklanalım. Kusurlara ve eksikliklere rağmen yapmamız gereken budur. Kurdistan’da ki işgalciler biz Kurdlerden çok daha fazla güçlü değildirler. Hal sahibi hiç değildirler. Ellerinde bizim elimizde var olan materyallerden çok daha fazla etkin materyaller ve silahlar vardır, doğrudur. Biz, bunların hepsini nasıl imha edeceğimizi düşürsek, Kurd zihniyetiyle ve Kurdlüğün yeteneğiyle bunu da biz edinebiliriz. Diplomasi alanında olduğu gibi kendimize müttefik ve ortak edinebiliriz. Kurdistan’da var olan işgalciler ve işgalcilere ait bütün öldürücü ve yıkıcı malzemeleriyle beraber tüm Kurdistan’dan def edip kovabiliriz.
Ancak gerçekçi olmamız lazım ve buna odaklanmamız lazım.

Saygılarımla, Hisên Baybaş