KURDİSTAN’DA İŞGALCİ BARBARLAR GİBİ BÜTÜN DÜNYA KABUL ETMELİDİR Kİ KÜRD HALKI İÇİN BAĞIMSIZ KURDİSTAN BİRLEŞİK DEVLETLERİ TEK SEÇENEKTİR

0
180

Yüz yıldır Kürd halkının sıkıntı ve acıları gibi ulusal hak ve hukukunu kendi çıkarları için kullanıyor olan çevreler artık Kürd halkının sırtında yük olduklarını görmelidirler.  Aynı çerçevede Kürd halkı adına siyasi mücadele yürütüyor olan çevreler de artık Kürd halkına yönelik çalışmalarında dürüst davranmalıdırlar. Bu çevreler sürekli olarak Kürd halkı için bağımsız bir Kurdistan devletinin gereksiz olduğunu söyleyebildiler. Bu şahsiyetlere diyorum ki; dilerim diliniz tutulur, lâl olur ve bir daha hiç konuşamazsınız. Kürd halkı için bağımsız bir devlete ihtiyaç yoktur diyebilenler; ya Kürd halkını tanımıyor ve Kürd halkının isteklerinden, beklentilerinden haberleri yoktur ya da Kürd halkına yönelik ihanet içindedirler. Bunu görmelidirler, anlamalıdırlar ve kabul etmelidirler. Böylesi davranış içerisinde olanlar benim için mide bulandırıcı davranışta bulunuyorlar, bunu bilmelidirler. Ben Kürdüm, benim sesimi duymak zorundadırlar. Bazı çevreler de bağımsız Kurdistan Devleti hayaldir, diyebilecek kadar zavallıdırlar. Bunlara başka bir diyeceğim yok. Bu çevrelerin hepsine yanıtım net ve berraktır. Kürd halkı için bağımsız devlet şarttır, olmazsa olmazdır. Devlet yoksa hak ve hukukta yoktur, güvence de yoktur. Kendi kimliğimizle yaşayabilmek olanaksızdır. Devletimiz yoksa kimliğimizde yok olur. Devletimiz yoksa bizim kendi kimliğimizle yaşayabilmemiz olanaksızdır. Bunu anlayalım.  Böylece ulusal kimlikte yok olmaya mahkûm olur. Nüfusu yüz binler olan devletler varken, nüfusu on milyonlarca olan soylu tarihe sahip Kürd halkının bağımsız devlete sahip olma haklarına hayaldir diyebilmek Kürd halkını aşağılamaktır ve ahlaksızlıktır.  Diğer taraftan Kürdlerin bağımsız devlet kurmakta ısrar etmeleri bölgede kan akmaya neden olur, diyenler de vardır. Bunu da duyuyoruz ve bize kadar ulaşıyor bu ciyak seslerin söylemleri. Onlara da diyeceğimiz, yüz yıldır Kurdistan welatını işgal altında sürdürmek, Kürd halkının milli servetini çalmaya devam etmek için Kürd halkına yönelik barbarca zulüm ile sistemli olarak soykırım uyguluyorlar.  Kürtlerin kanını akıtıyorlar ve bu düzeni böylece devam ettirmek istiyorlar. Bu düzen böylece devam etsin mi istiyorsunuz?  Eğer bu düzen böylece devam etsin diyorsanız, kendinizi sorgulamamız gerekir. Bunu da net olarak belirtelim. Bundan sonra Kürd halkı işgalci barbarları Kurdistan topraklarından kovmak ve bağımsız Kurdistan Birleşik Devletlerini resmileştirmek için çalışarak yaşamaya kararlıdır. Başka türlü esaret altında yaşamaktan ve yok olmaktan kurtulabilmek mümkün değil.  Kürd halkının güç ve olanakları bunları başarmaya yeterlidir.  Bizim karar ve çalışmalarımızın çerçevesi de budur.  Görevimizi başaracağımızdan da hiçbir şüphemiz yoktur.  Bizlere yönelik ve çalışma arkadaşlarımıza yönelik baskılar, dayatmalar ve boşboğazlıkları devam edecektir elbette ki.  Ancak biz kararlıyız. Bağım Kurdistan Birleşik Devletleri’ni resmileştireceğiz. Bunun önüne hiçbir şekilde hiçbir güç engel koyamayacaktır. Hiçbir güç bunun başarılmasına engel olmayacaktır. Buna izin vermeyeceğiz.  Bunun görülmesi, bilinmesi ve kabul edilmesi gerekiyor.

Saygılarımla, Hisên Baybas