AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ SEÇİMİ BİDEN- HARİSİN İKİLİSİNİN SEÇİLMESİ İLE TAMAMLANDI

0
105

2016 yılı seçiminin sonucu Bay Trump’ın seçilmesinin temel nedeni Amerika Birleşik Devletleri’ndeki politik misyonun çürümüşlüğüydü. Bugün seçilen şahsiyetlerin dünyayı yönetmenin gereğini yapmalarını dilerim. Dünyayı yönetmek, dünyanın tamamını kapsamalıdır.  Belli bir sınıfı ve belli bir zümreyi yönetmeyi hedeflediğiniz zaman dünya düzenini uygarlıktan uzaklaştırmış olursunuz. I. ve II.  Dünya Savaşları dünyada uygar normları geliştirdi ise de eşit paylaşım ile adil yönetimin oluşmasını başaramadılar.  Biz Kürdler kendi welatımızı kendimizi yönetmeyi sağlamayı başarmak zorundayız. Bu iş biz Kürdlerin işidir. Bu hususta şaşırmamalıyız.  Kurdistanımızı işgal etmiş olup Kürd halkına yönelik barbarca zulüm ile sistemli olarak soykırım uygulayanlar biz Kürdlerin haklarını vermelerini beklememiz zavallılık olur. Kendimizi böylesi durumun içinde olmaktan kurtarmak zorundayız. Bizim Kürdler olarak bizi yok etmeye çalışanların boyunduruğunda yaşamayı kabul etmemiz bizim için zayıflık olacağı gibi kendimize halkımızın soylu tarihine saygısızlık olur. Amerika Birleşik Devletleri gibi welatımızı işgal etmiş olan barbarları ve onların devletlerini kimin nasıl yönettiği ile ilgilenmek biz Kürdlerin işi değildir ve olmamalıdır.  Bizim işimiz Kurdistan Birleşik Devletleri’nin resmileştirmesini ve Kürd halkının kendilerini ve kendi devletlerini yöneterek uygar dünya düzeninde yerlerine almalarına sağlamayı başarmaktır.  Bizim görevimiz budur.  Şimdiye kadar soylu Kürd halkı adına siyasi çalışma yürütmüş olanların hepsinin niyetleri Kürd halkına hizmet olduğunu kabul etmemiz gerektiği ile birlikte Kürd halkının beklentilerine yanıt olamadıklarını da görmek ve kabul etmek zorundayız.  Halkımızın vermiş olduğu mücadelenin deneyimlerinden yararlanarak oluşmuş olan olanakları da Kurdistan’ın tamamını kapsayacak Kurdistan Birleşik Devletleri’ni resmileştirerek Kürd halkının ve Kurdistan’da yaşıyor olan azınlıkların uygar normlara uygun olarak güvenlik, huzur ve barış içinde yaşamalarını sağlamak hepimizin görevi olmalıdır.  Elbette halkımızın yüz yıldır barbarlar tarafından zulüm ile yönetilmeleri sonucu bazı mikroplar oluşmuş ise de onların mikropluklarıyla fazla uğraşmamalıyız.  Zaman ve emek israfı olur.  Gerektiğinde hadlerini bildirmek gerekiyor ise de Ulusal Kurtuluş Mücadelesinin başarıya ulaşmasının önünde engel olmalarına izin vermemeliyiz. Ama Kurdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesinin her hizmetini yerine getirerek oluşmuş olan mikroplara da cevap vermeye alışmalıyız.  Keşke hepimiz mücadelemizin başarıya ulaşmasına yoğunlaşabilsek.  Kokuşmuş zihniyetlerin her zaman mide bulandırıcı hareketleri olacak.  Bu gerçeği de kabul edelim.  Onların seslerini kısmaya ve kesmeye de çalışmayalım. Sokak köpekleri her zaman önünden geçen herkesin üstüne havlayıp bir kemik edinmek isterler. Maalesef Kürd halkı içinde de böyle kişilikler oluşmuş. Böylesi kişiliklerin Kürd halkının soylu değerlerinden arınmış olan ve işgalcilerin oyunlarına alet olmuş zavallılar olduğunu da kabul edelim.

Slav u réz

Saygılarımla, Hisên Baybas