KÜRT İŞVEREN VE ETKİN ŞAHSİYETLERİNE YÖNELİK HER FAŞİST SALDIRIYA YANITIMIZ; SOYLU KÜRD HALKINA YAKIŞIRCASINA OLACAKTIR

0
103

Kahpe sömürge Devleti’nin kahpe oğlu kahpe piçleri şimdi yine etkin Kürd bireylerine özellikle de Kürd işverenlerine yönelik planlı ve sistemli saldırılar organize ediyorlar. O leş kargaları, sesimi çok iyi duysunlar. Bizler 80’li 90’lı yıllarda olduğu gibi sessiz kalmayacağız, seyircide kalmayacağız, tepkisiz hiç kalmayacağız.  Hepinize inlerinizde ulaşacağız. Yaptıklarınız yanınıza kâr kalmayacak.  Halkımızın etkin şahsiyet ve işveren figürlerinden ricamız şudur; sakın ola ki bu leş kargası piçlere taviz vermeyiniz. Onlar sizin kapınızı çalmadan, siz hareket edin. Dünyanın neresinde olursanız olun, elinizde ki bilgi, belgeleri ve delilleri yetkili makamlara ve basına verin. Elinizdeki bilgi ve belgeleri ayrıca sosyal medya alanında paylaşın. Elinizde gizli bilgiler varsa bana da gönderebilirsiniz. Elbette ki resmi makamlara da iletmeniz ve sosyal medyada paylaşmanız da önemlidir. Resmi gizli bilgi ve belgelerde halkımıza yönelik saldırı çalışmalarında yer almış olan faşist Türkiye devletinin bireylerinin isimlerini tespit edelim.  Önemli olan budur. Şikayetlerin ve davaların da nedeni budur. Bu şahısların aleyhinde Türkiye’de dava açacağımız da mahkemeler onları koruyacaktır. Buna rağmen bizler resmi şikayetlerin müracaatlarını yapalım. Dava açalım, dava sürecinde edineceğiniz bilgileri de kamuoyu ile paylaşalım. Böylece halkımız o hamam böceklerini tanımış olacaktır. Ayrıca biz onların peşini bırakmayacağız. Bireysel olarak onlardan hesap soracağız. Etkin insanlarımıza özellikle de esnaf, tüccar ve işverenlerimize, bize yönelik her yapacaklarının fazlasıyla karşılığını onlara vereceğiz. Dünyanın neresine giderlerse gitsinler, peşlerinde olacağız.  Soylarını kurutacağız, bunu çok iyi bilsinler. Seksenli ve doksanlı yıllarda bizlere yönelik saldırıların hesabının sorulmasını Kurdistan siyasi otoritelerine bıraktık. Ortalığın karışmasını istemedik.  Şimdi biz Kurdistan siyasetinin yeni vizyonunu temsil ediyoruz. Ayrıca şahsi olarak da bizim böylesi saldırılar konusunda sessiz kalmayacağımız net olarak bilinmelidir. Bizim çalışma arkadaşlarımızın bu hususta çok hassasiyetle aktif durumda olmalarını rica ediyoruz. Saldırıya hedef olan asil soydaşlarımız asla taviz vermemelidirler. Faşist Türkiye devletinin hamam böceklerine haraç ve rüşvet sakın ola ki vermeyin. Size gelecek olan devletin itlerini de savunma hakkı çerçevesinde cezalandırın. Bu sizin hukuki ve insanı hakkınızdır. Kürd avukatların desteği ile ilgili makamlara mutlaka şikayet ediniz. Türkiye’de mahkemeler kendi itlerini her zaman koruduğu gibi şimdi de koruyacaklardır.  O durumda davaları uluslararası mahkemelere taşır ve onları mutlaka cezalandırmayı sağlarız. En azından faşist Türkiye devlet politikasını ve devletin hamam böceklerini de teşhir etmiş oluruz.  Ben boş durmayacağım, sizlerde boş durmayın. Faşist Türkiye devletinin asil etkin Kürd bireylerini ve işverenlerini etkisizleştirmelerine izin vermeyeceğiz. Bunun için gerekirse cephe savaşı ilan edeceğiz.  Hep birlikte bu husus için hareket etmek durumunda olduğumuzu bilmeliyiz. Kurdistan işgalcilerinden, faşist Türkiye Devleti’nden, onların kuduz itlerinden ve hamam böceklerinden korkmuyoruz.  Asla boyun eğmeyeceğiz. Şimdi Asil Kürd soydaşlarımıza yönelik sinsice saldırılar planlayanlar ile işverenlerimizin mal ve mülklerini ellerinden almayı organize eden kahpe döllerini çok iyi tanıyoruz.  Elimizdeki bilgiler bizim onların kim olduklarını, nerede yaşadıklarını, ne durumda olduklarını bilmemize yetti.  Biz Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesini kuduz itleri ile hamam böcekleri ile uğraşmak seviyesinden uzak tutmaya özen gösterdik.  Bireyselleştirmek istemedik. Çete Erdoğan bu olayları organize ediyorsa ona cevap vermek de bize düşer. Onun kuduz itlerine de tek tek ve ayrı ayrı hesap sormak ayrıca bizim için görevdir, durumuna gelmiştir. Bizim mücadele gücümüz, faşist işgalciler gibi onların hamam böceklerine de kuduz itlerine de yeterlidir.

Saygılarımla, Hisên Baybas