KÎYE EW

0
450

Karmendê welat
Dengbêjê bê dengan
Ronahîya çavgirtîyan
Ava erden bêjî
Dile ew dile kurdan
Kurde ji bav u kalan
Ji rêk u raya hezar salan
Vaye li ber çavan
Tirs a mejîyê dagirkeran
Nemire
Natewe
Naşikê
Serbilinde
Kurde ew
Yek jiwe
Jîyane bi Kurdî
Li ber çavane bi kurdewarî
Xebatkarê doza Kurdîstane
Silav be

25-05-2020