İŞGALCİ BONCİLERE HOŞŞŞT HOŞT DEMEYE HAZIRLANIN

0
208

Biz kurdler, welatımızı işgal etmiş olan barbarların halkımıza yönelik zulüm uygulamalarına, vampir gibi insanlarımızın kanını emiyor olmalarına rağmen bizler işgalcilerimizle birlikte aynı devlet çatısı altında yaşamak için çok fazla zamanımızı boşa geçirmişiz. İşgalcilerle birlikte eşit haklar çerçevesinde yaşamak için çok zaman geçirmekle kalmamış emek ve olanaklarımızı da israf etmişiz. Kurdistan işgalcileri yılan gibi duygusuzdurlar. Hak ve hukuk tanımazlar. Biz kurdler gereksizce bu yılanlarla birlikte yaşayabileceğimize inanmış ve kendimizi kandırmışız. İşgalciler yılan ruhlu olmanın ötesinde kahpe ve kalleş zihniyete sahiptirler. Bu gerçekleri kabul etmek zorundayız.

Kutsal welatımızı baştanbaşa tahrip eden barbar işgalcilerin pislik sürüsü olduklarını görüp kabul edenlerimizin kararı, işgalci soysuz zibidi sürüsünü bütün pislikleri çanak çömlekleri zulmümün simgesi olan sözde anıtları mezarları isimlerini terörist devletleriyle birlikte Kurdistan’dan söküp atacağız. Başka yolu da kalmadı.
Bazı soydaşlarımız halen işgalci barbarlarla onların terörist devletlerinin çatısı altında yaşamak için çalışmalar yaparak kendilerini kandırmaya devam etmeleri üzücüdür. Bu üzücü durum Kurdistan’ın her parçasında aynıdır. Artık biz kurdler kendimiz için çalışmalıyız. En çok üzücü olan ise bazı soydaşlarımız ve kurd u kurdistan davası adına siyasi mücadele yürütüyor olduklarını iddia edenlerin işgalci barbarların yanında yer almalarıdır. Kurdistan işgalcilerinin kurdistan topraklarında egemenliklerini sürdürmelerini kabul etmek, işgallerin yanında yer almaktır.

Bizim siyasi hareketimizin hedefi, işgalcileri welatımızdan kovup Kurdistan Birleşik Devletlerini resmîleştirmektir. Soylu tarihe sahip asil ve kahraman soydaşlarımızın deneyim ve birikimleriyle bu proje hedefine taşınacaktır.

İşgalci barbarlar şimdilik kuduz itler gibi ulumaya devam ededursunlar. Korku nöbetlerine tutulduklarından dolayı daha çok uluyup saldırganlaşmış olduklarını görüyor ve anlıyoruz. İşgalciler insani değerlerden uzaklaştıkça kudurmaları da artıyor. Bu durum işgalcilerin sonu geldiğinin kanıtıdır. İşgalciler de bunun bilincinde, farkındadırlar ki kudurmuşçasına korku nöbetlerine tutuşmuşlar. Kuduz itler gibi saldırganlıkları onların sonunu çabuklaştıracaklardır.

Saygılarımla, Hîsen Baybas