QASIM SÜLEYMANİ’NİN CEZALANDIRILMASI XWEDA’ NIN ADALETİDİR

0
814

İran şah döneminden beri İran Devleti Kürt Halkını katletmiş, Kürt Halkına zulüm etmiştir. Aynı Irak, Suriye, Türkiye barbar devletleri gibi. Qasım Süleymani on binlerce sivil Kürt soydaşımızın katilidir.

En başta saygı değer, büyük Kürdistan liderlerinden şehit Dr Qasımlo olmak üzere birçok Kürt siyasi liderlerinin katilidir. Güney Kürdistan ‘daki Bağımsızlık Referandum’ undan rahatsız olan işgalciler, işbirliği içerisinde olup Qasım Süleymani’nin eliyle bazı Kürt siyasi hareketlerini tehdit ederek, baskı uygulayarak etkisizleştirip Kürdistan ‘ın Kerkük şehrini Kürtlerin elinden aldılar. Qasım Süleymani o süreçte katledilen Kürtlerin de katilidir.

Qasım Süleymani’ nin cezalandırılmış olması Xweda’nın adaletidir. Çünkü artık biz Kürtler, Kürt ve Kürdistan için dua ediyoruz, çalışmalar yapıyoruz. Xweda da bizi duyuyor. Kürt Halkının hakkına, hukukuna tecavüz edenlerin, zulüm edenlerin, Kürt Halkına sistemli olarak zulüm uygulayan barbar işgalcilerin ve bu tip karakterlerin hepsi Xweda’nın adaletine hesap vereceklerdir. Biz bu olayı böyle değerlendiriyoruz. Bazı geri zekalı çevreler bu katilin cezalandırılmasının büyük bir savaşın başlangıcı olacağını öne sürüyorlar. Yüzyıldır Kürdistan ‘ı işgal eden barbarlar hergün Kürt insanını katlediyorlar. Bize göre bu en büyük savaştır. Kürt Halkı için yüzyıldır varolan bu savaşı yeni mi görüyorsunuz? Irak’ ın, Suriye ‘nin, Türkiye’ nin ve İran ‘ın camilerinde Kürtlerin yok olması için dua ediyorlar. Baskı ile o duaları bazı Kürtlere de yaptırıyorlar. O camilerde Kürtlerin katledilmeleri ve yok edilmeleri için dua eden maskaralar Müslüman iseler ve Müslümanlık o ise Müslümanlık çoktan ölmüş demektir.
Biz Kürtlerin görevi ; soylu Kürt Halkının huzuru, refahı, güvenliği ve Kürdistan Birleşik Devletleri’nin resmileşmesi için çok daha fazla dua etmek ve çok çok daha fazla çalışmaktır.
Silav û Rêz
04-01-2020
Saygılarımla, Hìsen Baybas