NAV U HÊVÎDARÎ

0
364

Kurdîtîye
Serbilindîye
Dilfiretîye
Zelalîye
Welatparêzîye
Dewlemendîye
Serbixwebune
Pîrozahîye
Jîyana birumete
Bihîşte bihîşt
Mal u welate
Navê min
Navê te
Navê me
Kurd u Kurdîstane