FAŞİST İŞGAL DEVLETLERİ VE YANDAŞLARI, BİZ KURDLERE YÖNELİK BARBARCA ZULÜM İLE SİSTEMLİ SOYKIRIM UYGULAMALARI, BİZE, BAĞIMSIZLIĞIN TEK ÇARE OLDUĞUNU KABUL ETTİRDİ

0
509

Ulusal kurtuluş mücadelesinin bireysel edinim arayış ve beklenti olmadan yapılması, başarıyla hedefe varmasını kolaylaştırır, özüne-değerine anlam katar.
Kendimize göre şartlarla dayatmacı olursak, Halkı ve beklentileri görmezlikten gelmiş oluruz. Mücadelenin yöntem ve hedefi, Halkın beklentilerine yanıt olmak zorundadır.

On yıllardır, Kurd u Kurdîstan davası adına mücadele ediyor olan çevrelerin fedakarlıkları ve Halkımızın ödediği bedelin karşılığında dengeli bir kazanım yoktur. Bu gerçek durumu göz ardı etmek bir işe yaramaz. Halkımızı, işgalcilerin boyunduruğunda yaşamaya yönlendirmek, işgalcilere hizmet etmektir. Bu anlayışın her türlü yöntemi de işgalcilere hizmettir. Ayrıca, Halkımızı beklentilere bağlamakla, Kurd u Kurdîstan davasına gerektiği gibi hizmet etmekten uzaklaştırmaktır.
Şimdiye kadar, Kurd u Kurdîstan davası adına hizmet ediyor olan çevrelerin hepsi, istisnasız hepsi, Kurdlerin birleşmesinden yana çalışma yaptıklarını ama Kurdlerin birleşmesinin zor olduğunu hatta imkansız olduğunu söylerler. Bu söylem doğru değildir.

Kurdîstan topraklarını kontrol ediyor olan işgalciler, Kurdîstani siyasi hareketlerin birleşmesini ve Bağımsız Birleşik Kurdîstan Devletini istemiyorlar, istemiyorlar çünkü Kurd Halkının kanını emerek yaşamak istiyorlar. Bu hususta herkes, her Kurd siyasi hareketi hem fikirdir.
Peki, Kurdîstan topraklarını işgal etmiş olan barbarların isteyip istemediklerinin muhasebesi mi yoksa Kurdîstanımızın işgalden kurtarılması mı esas hedef olmalıdır? Yapacağımız mücadelenin yöntemleri, bu sorunun cevabını içermelidir.

Kurdîstan siyasi hareketleri, Kurdîstan’ın her parçasında ayrı ayrı mücadele ediyorlar. Şimdiye kadar Birleşik Kurdîstan Bağımsızlığı için mücadele eden Kurdîstan siyasi hareket yoktur. İşgalcilerin istediği de budur. Bu gerçeği her Kurd bireyi biliyor.
Kurdîstan topraklarının hepsini işgalcilerden kurtarmak amacıyla mücadele yürüten siyasi hareket olmadan Kurdlerin birleşmesi de olanaksızlaşır.
Kurd u Kurdîstan davası bir bilmece-bulmaca değildir. Bu sorunu nasıl çözeceğimizi düşünmemize gerek yoktur. Çünkü, cevabı bellidir. Cevabı açıktır. Sorunun çözüm yöntemi, yol yordamı açıkça biliniyorken, biz niye bilmiyoruz.
Yıllarca kafamı yoran bu sorunun cevabını bulduğumda kendime müthiş kızdım.

Şimdiye kadar, kurtuluş mücadelesi vermiş olup, kurtuluşlarını sağlamış-başarmış olan hiçbir Halk, biz Kurdler kadar fedakarlıklar yapmadan hedeflerine varmışlardır. Bu hususu araştırmak, detaylı bilgi edinmek, ufuk açıcıdır. Sonra da Dünya’nın bilinen siyasi, sosyoloji, ekonomi, askeri ve tarih uzmanlarından bilgi aldığınızda, kafanızı yoran sorunun cevabı netleşiyor. Sonra da kendi mantık kapasitenizle çözüm yolunu bulabilirsiniz. Böylesine uzun ve kapsamlı yol izledim.
Kurdîstan topraklarının hepsini işgalcilerden kurtarmanın hedefine ulaşmanın ve Kurdîstan Halkının hepsini temsil edecek siyasi yapının çerçevesi oluşmalıydı. Siyasi yapı, ilk adım olarak atıldı. Kurdîstan Birleşik Devletleri Hükümetinin ilanı gerçekleşti.

Bu proje büyük, çok büyük veya partiler üstü gibi basit tanımlamalardan uzaktır. Bu proje, Kurdîstan Halkının hakkı olan Bağımsızlığın projesi olduğu gerçeğinin yanı sıra, Kurdîstanlıların hepsini müşterek hedefe yönlendiriliyor.  Böylece, Kurdlerin birlik olmaları, sorun olmaktan çıkıyor.
Kurdîstan’ın her parçasında ayrı ayrı mücadele eden Kurdîstani siyasi hareketlerin fedakarlık ve kahramanlıkları, bin yıllarca tarihçilere mal olacaktır. Üstün ayrıcalıklı, fedakarlıklar ve kahramanlıklar kurtuluş sağlamadıysa da, Kurd u Kurdîstan davasını, Kurdîstan Birleşik Devletleri projesini oluşturmaya taşıdı.

Kurdîstan Birleşik Devletleri projesi, Birinci Dünya savaşının bitimi ve Kurdîstan’ın topraklarının parçalanarak barbar işgalcilere pay edildiğinden beri, Kurd u Kurdîstan davası için döktüğümüz her Kurdîstan şehidinin Kurd kanının her damlası, her gazi ve zindan tutsaklarının acılarının, sancısının, Kurdîstan’dan zorla göçber edilen soydaşlarımızın kayıplarının sıkıntılarının ÜRÜNÜ’dür.

Kurdîstan Birleşik Devletleri Hükümeti, Bağımsız, Birleşik Kurdîstan ocağıdır. Kurdîstan’daki barbar işgalcilerin hepsinin mezarlarının yazılışının ilanıdır. Kurdîstan’dan işgalcileri mezara sürecek güç oluşturmak, Kurdîstan işgalcilerini, mezarlarına kapatmaktır.
Silav u rêz jibona Gelê me yê bi rumet.

29-11-2019

Saygımlarımla, Hisên Baybaş