HEZRETÎ KEYAN

0
391

Torinê min
Ronahîya çavên min
Dermanê êşên min
Serbilindîya min
Navê te
Cejna dîroka me
Bejnûbala te
Nexşa pêşerojê
Bavê min
Xwestinên min jite
Dengê te hîvza bêkesan be
Kirinên te
Rêberîya Gelên Kurdîstan
Hatina te
Mizgîna xêr ji Xwedanê min
Hebuna te
Pîrozahîya me
Em li hêvîya te bun
Bi rumetîya xweve
Tu bixêr hatî rihê min
Jîyana min tarî bubun te ronî kir
Dilê min teng bubun te fire kir
Tu bixêr hatî
Ez coş u nemirim bi hebuna te

Hisên Baybaş

25-01-2019