ANKARA, TAHRAN, BAĞDAT, ŞAM, HEPSİ İÇİN SÖYLÜYORUZ. FAŞİST, BARBAR İŞGAL DEVLETLERİNİN, KURDÎSTAN’DAKİ ÇÜRÜMÜŞ SON KUYRUKLARINI KOPARACAĞIZ

0
328

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını Ekrem İmamoğlu kazandı ama, biz Kurdler için ne değişti? Bize göre, koca bir hiç.
Kurd Halkı adına siyaset yürüten çevrelere soruyorum: Kurd Halkının, Bay İmamoğlu’na oy vermesini istediğinizde, Kurdler için nasıl bir kazanım edineceğinizi umdunuz? İmamoğlu değil de Bay Yıldırım seçimi kazanıp, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olsaydı, Kurdler için ne değişecekti?

1923 yılından bugüne kadar, Türkiye’de iktidarlara gelmiş olan siyasi partilerin hangisi, Kurd Halkı için yararlı olabilecek bir hizmet yaptılar?
1923 yılında Türkiye, yeni bir devlet olarak resmiyet kazandı. Daha öncesinde, Türkiye diye bir devlet, Türk diye bir Halk yoktu. 1923 yılından beri, Türkiye’nin yöneticilerine hizmet etmiş olan Kurd soydaşlarımız ve 1950’li yıllardan itibaren, çoğulcu siyasi partili sistemin başlamasıyla, Türkiye’yi yöneten siyasi partilere, Kurdlerin oylarını kazandırmak için çalışanlar, Kurdlere neler kazandırdılar?
1960’lı 70’li yıllarda sol partilere, dinci partilere, sözde Demokrasi, Adalet havariliğine soyunan Türkiye’nin siyasi partilerine hizmet etmiş olan biz Kurdler, neler kazandık? 1980’li ve 90’lı yıllarda, saygıdeğer şahsiyet olan Merhum Turgut Özal, Türkiye’yi karanlık kuyudan çıkarıp Dünya devleti yaptı. Kurd Halkı’nın, Kurdlük’ten kaynaklanan sorununu, yasal çerçevede çözmeye çalışan bu asil insan, Türkiye’de devlet tarafından zehirlenerek katledildi.

Aynı yıllarda EP, HEP gibi bir sürü isim değiştirerek bugüne gelmiş olan HADEP, HDP ve dayandığı misyon, Kurd Halkının oyları gibi tüm olanaklarını Türkiye devletinin hizmetine bağımlı hale getirmeye çalışıyor. Kurd Halkı ve bu siyasi hareket, Türkiye devleti tarafından teröristlikle suçlanıyor.
Bu gerçekler çerçevesinde, biz Kurdler, kendimize sorular sormak zorundayız.

Biz Kurdler, Türkiye devletinin herhangi bir siyasi partisine hizmet ettiysek, Türkiye devletinin, Kurd Halkına yönelik uygulamış olduğu sistemli ve barbarca soykırım dayatmasına hizmet etmiş olmadık mı?
Türkiye devletine, Türkiye’liliğe en çok hizmet etmiş olan ve etmeye çalışanlarımız, Türkiye devletinin birinci derecede hedefi olmadık mı?
Turgut Özal niye katledildi? Abdullah Öcalan niye hapiste tutuluyor?
HDP ve siyasi misyonu niye terörist muamelesi görüyorlar? 1923 yılından bugüne kadar, Türkiye devleti, biz Kurdler ile oyun oynuyor. Bizlere baskılar uygulayarak bizleri, Türklük faşizminin hizmetine sürüklüyor. Bizleri, yani biz Kurdleri öyle alçakça yönlendirerek, biz Kurdlere yönelik barbarlık, zulüm ve soykırım uygulamasının malzemesi olarak kullanıldığımızın farkında bile değiliz.
Biz Kurdler, gerçekçi olmak zorundayız. Türkiye, Türklerin olduğuna göre, Kurdîstan da Kurdlerin olmak zorundadır.

Biz Kurdler, soylu Halkımıza yakışırcasına, uygar ve Demokratik normların en gelişmiş şeklini benimseyen Devlet yönetimini oluşturmayı başarmak zorundayız. Kararlılıkla, Kurdîstan Birleşik Devletleri’ni resmileştirerek, asil soydaşlarımıza huzur, refah, güvenlik, hak ve hukukun adilce yasal güvenceye bağlanacak yönetimini oluşturmayı başarırsak, kimse bizleri cezalandırmayacaktır. Kimse, bizleri asimile etmeye çalışamayacaktır. Kimse bizlere barbarca zulüm uygulamayacaktır. Kimse bizlere yönelik terörist muamelesi yapamayacaktır. Hiçbir güç, Kurdlere yönelik soykırım uygulayamayacaktır.
Emeklerimiz, hizmetlerimiz, olanaklarımızla, canımızla soylu Halkımıza sahip çıkmak amacıyla, Kurdîstan Birleşik Devletleri’ni resmileştirebiliriz.
Biz Kurdler, kendimiz, çocuklarımız ve Welatımız için bunu yapmak zorundayız. Biz Kurdler, bunu başarabiliriz. Kendimize güvenelim. Kendimize çalışalım. Pisi pisine ölmeyelim.

Türkiye, İran, Irak ve Suriye devletleri, Kurdîstan topraklarında işgalcilerdir. Onların, Kurdîstan topraklarında kalmalarını sağlamak için mücadele etmekten vazgeçmek zorundayız. İşgalciler, barbar ve faşist prensiplerini alıp, kutsal Kurdîstan topraklarından defolup gitmek zorundadırlar.
Biz Kurdler, bu barbar işgalcilere, ne kadar iyi niyetle hizmet etsek te, onlar bizleri cezalandırmaktan, yok etmekten başka hiçbir yaklaşım içinde olmayacaklar. Bizler, Bağımsız Kurdîstan Birleşik Devletlerini resmileştirecek, pisi pisine ölmekten kurtulmalıyız. Başka çaremiz yok.

27-07-2019

Saygılarımla, Hisên Baybaş