BAĞIMSIZLIK OCAĞI

0
465

Ulusal kurtuluş mücadelesi vermiş olup, başarılı olabilmiş ulusların tarihlerini çok kapsamlı olarak incelediğimizde, mücadele önderlerinin destekleyicilerinin eğitim ve kararlılıkları oranında başarılı olduklarını görebiliriz. Tarih, böylesi örneklerle doludur. Hindistanlı’ların, Birinci Dünya Savaşından sonra İngiliz İmparatorluğuna karşı savaşı kazanmaları, İsrail’in İkinci Dünya Savaşının bitimiyle, İngiliz İmparatorluğuna karşı savaşıp kazanması gibi yine İngiliz egemenliğine karşı 1970’li yıllarda bağımsızlıklarını kazanmış olan Rodezya Halkı, ülkelerinin adını da değiştirip Zimbabve yaptılar. Vietnam, Kamboçya gibi uzak Doğu Asya ülkelerini de örnek gösterebiliriz. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür.

Eğitim ile donanmış bir insan, sağlıklı bir şekilde nasıl başarıya kavuşacağını çok iyi organize edebilir. Elbette ki, eğitimli bir insanın kararlı olması gerekir. Eğitimli ve kararlı şahsiyetler, zekasını, olanaklarını, zamanını, enerjisini verimli bir şekilde üretkenliğe dönüştürebilir. “Kararlılık” derken, Yürek’te var olan isteğin coşkusudur. İnsanları eğitimle bilinçlendirmek mümkündür.
Ancak, yürek boş ise, kişi saman çuvalından farksızdır. Bir insanı yüreklendirmek mümkün değildir. Kendisinin yüreğinde cevher olan insan, eğitimle bilinçlenirse, başarının yolunu kolay bulur. Elbette ki, bilgi, kararlılık mücadele ile tamamlanabilir. Bireysel olarak davranmak, kibirlilikle sürekli olarak kendisini öne çıkarmak, şahsi pozisyon veya çıkarcılığı öne çıkarıp kendisine çekme arayışlarıyla, ulusal kurtuluş mücadelesinin başarı şansı olamayacağı gibi, kurtuluşu için mücadele edilen Halkı da çıkmaza sürüklemek kaçınılmaz olur. Bunları hassasiyetle değerlendirmek, ön açıcı olarak görmeliyiz.

Hiçbir siyasi hareket ve bireyi itham etmeden, kendimizi gözden geçirmeyi görev olarak bilmeliyiz. Kurdistani her siyasi hareket ve siyasi şahsiyet, kendi mücadelesini gözden geçirip, yüz yıldır niye bağımsızlığımızı elde etmeyi başaramadığımızı, kendilerine sormaları gerekmez mi?
Zorla ve sahtekarlıklarla, Kurdistanımızı işgal edip parçalara bölmüşler. Kurd Halkı adına, birçok alanda siyasi mücadele yöntemleri denenmiş. Ancak, Kurdistan topraklarının ve Kurd Halkının tamamını kapsayacak bir siyasi mücadele hareketi yoktur. Bunun zorluklarını elbette ki hepimiz biliyoruz. Ancak, yüzyıldır mazlum Kurd Halkının canıyla, kanıyla beslediği Kurdistani siyasi hareketlerin hangisi, fedakar Kurd Halkına ne kazandırmış? Herhangi bir Kurdistani siyasi hareketi desteklemiş her Kurd bireyi, bu soruyu sorma hakkına sahiptir.

Kurdistani siyasi çevrelerin tek bir sorumlulukları vardır. Bu da, zorla ve sahtekarlıkla işgal edilmiş olup, parçalara bölünmüş olan Kurdistan topraklarını kurtarmaktır. Bunun dışındaki arayışlar boşunadır. Birileri kendi çıkarları, kendi rahatları için veya korkaklıktan ötürü bu gerçekleri görmezlikten gelmeye devam edebilirler. Bu kararları da, kendi kusurları, kendi yetersizlikleridir. Kendi ayıplarıdır.

Halkımızın beklentisi, Bağımsızlıktır. Bunun önünü kesmeye hiçbir güç yetmez. Kurdistan Birleşik Devletleri’ni resmileştirmek amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Bunu için Hükümet kuruldu. Uluslararası güçlerle gerekli görüşmeler yürütüyoruz. Gizli saklı bir projemiz yoktur. Kimliğimiz gibi çalışmalarımız da Kurd u Kurdistan davası içindir.
Gelinen aşamanın gereğini yapıyoruz. Bu çerçevede görüştüğümüz çevreler, Kurdistani siyasi hareket ve bireylerin bazıları, maalesef çok ucuz hesap muhasebesi ve korkakça yaklaşıyorlar. Beş yaşındaki çocukların bile gülünç bulacakları bahanelere, gerekçelere sığınıyorlar.

Başlatmış olduğumuz siyasi hareket, Kurdistan Birleşik Devletleri’ni resmileştirecektir. Yeterli bilgi, deneyim birikimine, yüreğimizde var olan coşkunun kararlılığıyla bu işi başaracağız. Önümüzü kesmek amacıyla, yaklaşım içinde olanlar, hadlerini bilmek zorundadırlar.

Bizim gibi donanımlı ve kararlı olan soydaşlarımıza diyoruz ki, Kurdistan Birleşik Devletleri Hükümeti, Bağımsızlık ocağıdır. Kapısı sizlere açıktır. Bu hareket, Kurd u Kurdistan davasının son aşamasıdır. Yazar ve sanatkarlarımızı da, emekleriyle bu ocağa katkı sunmaya davet ediyor, saygılarımla kabulünüzü diliyorum.
Kurd u Kurdîstan, bendewarê YEKÎTÎYA DEWLETÊN KURDÎSTAN’nê ne. Her dem, her bijî.

21-05-2019

Saygılarımla, Hisên Baybaş