ŞEYTAN DÜZENİ

0
708

Türkiye Devletinin Lozan anlaşmasıyla resmiyet kazandığından bugüne kadar en iğrenç zulüm, barbarlıklarla faşist zihniyet, Demokrasi(?) maskesiyle kalıcılaştırılmak istenmiş. Zulüm ve barbarca uygulamalar, bırakın insani anlayışı, insani değerlerden uzak olarak süregelmiş. Kurd kimliği, Türkçeleştirilmek dayatmasıyla yok edilmeye çalışılmış. Kurdlüğe, Kurdistan’a ait ne varsa hepsi Türkleştirilmeye çalışılmış. Bunları bütün Dünya biliyor. Elbette biz Kurdler de biliyoruz. Bir de biz Kurdler, hatırlamak istemediklerimiz vardır. Çok iyi bildiğimiz ama bilmiyormuşuz gibi davrandığımız kusurlarımızı hatırlamak istemiyoruz.
Dünya’nın cennet mekanı olan Kurdistan’ımızı cehenneme dönüştüren İslamiyet ve Türklük faşizmi olduğunu bildiğimiz halde, bu iki unsuru savunmak için canımızı vermeyi,  görev olarak görüyoruz.

İslamiyeti ve Türklüğü, Kurdlüğümüzden önce kabul ederiz. Müslüman Kurd, Türkiye Kurdü gibi deyimleri kullanırız. Müslüman inancını benimseyenlerimiz, Müslümanlığımızı sürdürebiliriz elbette. Bunun hiçbir sakıncası yoktur. Niye Müslümanlığımızı, ulusal kimliğimiz olan Kurdlüğümüzden önce tutuyoruz? İnsan olarak doğduğumuz gerçeği var. İnsan olarak doğmuşken, sonradan kendimizi hayvan olarak değiştiremeyiz. İyi bir insan veya kötü bir insan olabilinir. Ama insan doğmuş olan sonradan hayvan olamaz. Hayvan olarak doğmuş olan yaratık ta sonradan insan olamaz.

İnsan olarak doğduğumuzda bir de kimliğimiz vardır. İngiliz, Fransız, Alman, Arap, Kurd veya başka bir ırkın bireyi-mensubu olduğumuzu, ailemizden öğrenmiş oluruz. Melez olarak doğmuş olan insanlar da Anne veya Baba soyunu benimseyebilirler. Ama Kurd olan bir ailenin çocuğu Kurd’tür.
Çocuk büyüdüğünde, Anne ve Babasının inancını benimseyebildiği gibi, sonradan kendisi isterse kendi inancını değiştirebilir. Bir Müslüman, inancını değiştirip Hristiyan olabiliyor. Bir Hristiyan da inancını değiştirip Müslüman olabiliyor. Sürekli olarak böylesi gelişmelere tanık oluyoruz.
Ama ve lakin, insan doğmuş olan bir yaratık, sonradan hayvan olamaz. Aynı şekilde, Kurd olarak doğmuş olan bir insan, sonradan Türk veya başka bir ırka mensup olamaz. Demektir ki, insan olarak doğduğumuzda, ilk olarak ulusal-etnik kökenimizin kimliğini ediniriz. İnanç daha sonra gelir. Sonradan inancını değiştirmek isteyen, inancını değiştirebilir ama ırkını değiştiremez.

Bu gerçekler ışığında, niye Kurdüm diyemeyelim? Kurd kimliğimizle istediğimiz inancı da seçebiliriz. Yani, Müslümanlığımızı Kurdlüğümüzden önce tutmamıza gerek yok.
Bir de Türk olduğunu söyleyenlere bakalım. Türk İslam derler. Türk İslam sentezi de bu tutumun gereğidir. İran İslam Cumhuriyeti, başka bir örnek. Bu örnekleri çoğaltmanın gereği yok.

Bir de Türkiye’nin Kurdü, İran’ın Kurdü, Irak’ın Kurdü veya Suriye’nin Kurdü deriz kendimize. Çüüşş be. Bu barbarlar, Welatımızı işgal etmiş ve bize zulüm ile soykırım uyguluyorlar diye mi onların kimliğini kendi kimliğimizden önce tutuyoruz.(?) Kendimize gelelim. Kendi kendimizi asimile ettiğimizi görmüyor muyuz?

Mustafa Kemal ve CHP’Sİ, Dersim’i yerle bir ettiler bebelerimizi doğradılar. Kadınlarımızın ırzını zorla tecavüz ettiler. Çocuklarımızı toplayıp götürdüler. Özel eğitimle Türkleştirdiler. CHP’nin başına da o çocuklardan birini getirdiler. Adını da Kemal koydular. Mustafa Kemal’ci, Dersim’li Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı. Bu ahlaksızlık dayatması, Türklüğün soysuzluğunun gereğidir. Biz Kurdler, bu utanmazlığı niye görmezlikten geliyoruz?

İşte Türklük faşizm barbarlığı, biz Kurdleri, kendi kendimizi yok etmekle görevlendirmiş ve biz Kurdler bunu anlamamazlıktan geliyoruz. Yok artık öyle rezalete sığınmak. Mustafa Kemal veya Erdoğan. CHP veya AKP. Biri Ak it diğer kara it. Farkları bu kadar.
Soylu tarihe sahip asil Kurd Halkıyız. Şeytan düzenini kutsal topraklarımızdan süpürüp atacağız. Kurdistan Welatı, Kurdistanlı’larındır. Hiçbir siyasi hareket veya lider, Soylu Kurd Halkını, şeytan düzeninin köleliğine sürükleme hak ve yetkisine sahip değildir. Türkiye, İran, Irak veya Suriye, Kurdistan topraklarından defolup gidecekler. Kurd Halkı, zor dilini de çok iyi bilir. Kurdistan Birleşik Devletleri projesinin Hükümeti bunun için kurulmuştur. Her dem bijî Kurd u Kurdîstan.

19-06-2019

Saygılarımla, Hisên Baybaş