NASNAME

0
1069

Deng u Awazim
Rêberê Meşê
Bazdanvanê pêş
Nasyarê hêvîdarîyê
Serbilindîya Gel
Serçavîya dile welat
Serejêranda li paş
Serejoranda nawestim
Mizgînim bi qîrîn
Navnîşana Serbixwebunê
Tirs lerz u êşim
Li dil heş u Laşên neyaran
Hemberim
Li pêşîya dagirkerên Kurdîstan
Vame livrim
Eynik li pêşiya we
Mêzekin limin
Xwe bibinin
Qu we dît
Bimeşin jimin pirtir
Bimeşin jimin baştir
Ava bikin
Yekîtîya Dewletên Kurdîstan

05-05-2019

Hisên Baybaş