SEVGİLİ CİWAN KARDEŞİM…

0
222

SORU: ”Ape Hüseyin’in başlattığı bu süreç KÜRDİSTAN ‘da nasıl yürüyecek? Yani çalışmalar bölgelerde yada eyaletlerde nasıl başlayacak. Kısacası bizlerin ne katkısı olacak! Bizden beklentiler nedir? Yol haritası nedir?”

CEVAP: Sevgili Ciwan kardeşim mesaj ve soruların için sağolasın. Senin şahsında tüm welatparez soydaşlarıma saygılarımla.

Kürdistan Birleşik Devletleri sınırlarını net olarak gösteren harita uskgov.com sitesinde vardır lütfen siteyi dikkatlice inceleyin. Yönetim şeklinde ABD yönetim şeklini örnek alıyoruz. Bölge devletlerinden oluşan devletler Merkezi devlete bağlı yönetim sistemi esas alınıyor. Merkezi devlet Kürdistan birleşik devletler yapısını alacak. Kürdistan siyasi partilerinin hepsini kapsayacak müşterek çalışmalarla bölge Devletleri’nin sınırları belirlenecek. Her bölge devletimizin parlamentosu olacak halkın seçeceği temsilciler tarafından yönetilecek. Her bölge yönetiminin kendi ana yasaları, kendi kanunları, adliye, iç güvenlik, Eğitim, sağlık, sanayi, ticaret,yer altı ve yer üstü zenginlik kaynakları işletme kurumları orman,tarım,hayvancılık ve benzeri kurumları yerel bölge devletleri tarafından yönetilecek. Her bölgeye özgü gereksinimlerin yönetim ve işletmelerinin kararları bölge devletlerine ait olacak. Yönetim ve denetlemede bölge devletlerinin yetkisinde olacak. Her bölge devlet parlamento seçimleri ile birlikte vatandaşlar kendi merkezi devlet temsilcilerini de seçecekler.

Merkezi devlet yönetimi, devlet başkanlığı, genel koordinatör ve 12 kişilik bakanlar birleşik devletler vatandaşları tarafından seçilecekler. Birleşik devlet yönetimi dış güçler, ulusal ordu,ulusal anayasa, ulusal temsilcilerin atanacağı kurum ve benzeri yönetim ve denetleme işlerinden sorumlu olacaklar. Bölge devletlerini denetleme yetkileri de olacak. Kusurlu uygulamalar tespit edildiğinde ilgili bölge devlet kurumlarını yaptırım yetkisine sahip olacaklar. İnsan hakları konusu kadın-çocuk,doğa-hayvan hakları denetleme yetkisi merkezi devlette olacak. Basın, yayın, üniversiteler, adli kurumlar, sendikal kurumlar tamamen özerk olup anayasa kanunlarına uygun işleyecekler. Kürdistan birleşik devletleri anayasası bu çerçevede hazırlanıyor. Merkezi ve bölge devlet işleyişlerini Devlet denetleme birimi denetleyecek ayrıca ulusal bazda halkın seçmiş olduğu temsilcilerden oluşacak heyetler tarafından denetleme olacak. Denetleme dengenin adilce korunabilinmesini esas alacak. İnanç konusu da tamamen devlet dışında inanç temsilcileri tarafından organize edilecek, bölge ve merkezi devlet denetleme yetkisine sahip olacak. İnanç konusunda tamamen yeni bir işleyiş tarzı tasarlıyoruz. Siyasi parti sayısına da sınırlama olunmayacak. Seçim giderleri siyasi partiler tarafından karşılanacak. Devlet denetlemekle yetkili olacak adliye ve hapishane sistemleri dünyada benzeri olmayan yeni bir tarz tasarlanıyor. Tutukluluk sürecinden sonraki işleyiş güvenlik ayrı, hapishane İç işleyiş tamamen eğitim kurumları tarafından yönetilecek. Eğitim kalitesi, sağlık hizmetleri kalitesi, hakların korunması ve güvenlik konularına özen gösterilecek. Yerli üretimi geliştirmeyi hedef alan serbest piyasa ekonomisi uygulanacak. Kapsamlı olarak hazırlanıyor olan birleşik devletler anayasası tamamlandığında halkımızla paylaşılacak. Birleşmiş milletler safhası tamamlandığında kurumlaşma süresi hızlandırılacak.

Ulusal seçim 2021 yılında olması tasarlanıyor. Birleşmiş milletler safhasının tamamlanmasıyla Kürdistan topraklarını işgal etmiş olan devletleri Kürdistan topraklarını terk etmelerini tebliğ edilecek. Bu çalışmalar Birleşmiş Milletler arabuluculuğuyla yapılacak. İşgalciler Kürdistan topraklarını terk etmek için birleşmiş milletler gözetiminde pazarlık hakkını kullanabilecekler. Hükümetimizin bu talebine uymazlarsa birleşmiş milletler aracılığıyla savaş ilan edilecek. Savaşi birleşmiş milletler kurumu gözetiminde olacak. Hükümetimiz Savaşı tercih etmeyecek. Kürdistan halkının kendi vatanında güven refah ve barış içinde yaşamalarının sağlanması, kendi vatanları kendi devlet gücüyle yönetmesini sağlamak için gerekirse sonuna kadar savaşacak.

Kürdistan birleşik devletleri projesine inanan her kürt siyasi Hareketi buna hazırlanmalıdır. Mevcut siyasi partiler bağımsızlık çalışmalarına katılmak yerine İşgal güçlerine hizmeti tercih edecek olurlarsa halkımız onları dışlayacaktır. Kürdistan bağımsızlığına inanan Welatparez soydaşlarımız yeni siyasi partiler kuracaklardır. Hükumetimiz bu çalışmaların organizesine hizmet edecektir. Birleşmiş milletler süreci bu yıl bitecek. Hükümetimizin çalışmalarına katılmak isteyen her Welatparez Kürdistanlı için davetimizi yineliyoruz. Gerek Kürdistan’da gerekse sürgünde yaşayan soydaşlarımız kendi aralarında bağımsızlık çalışmalarını geliştirmek amacıyla ilişki ağı oluşturmalıdırlar.

Güney-Kuzey Amerika ülkeleriyle, Avusturalya, Rusya federasyonu ülkeleri ve Avrupa birliği ülkelerinde yaşayan soydaşlarımız Kürdistan bağımsız projemize yönelen bütün soruları dikkatlice inceliyoruz. Kürdistan’ın her tarafında yaşayan Welatparez soydaşlarımıza şimdilik verebileceğimiz kısaca cevaplar bunlardır. Halkımızın bir çok haklı talep ve sorularına cevap olmak için hükümetimiz kararlı ve donanımlıdır. İsrail ve ABD ile müttefiklik ortaklığını sağlamaya çalışmamız başarı için gereklidir. Nato ülkeleri ile işbirliğini Ürdün Mısır başta olmak üzere bazı Arap ülkeleriyle işbirliği anlaşmaları da müttefiklerimizle birlikte yöneteceğiz. Filistin konusunu da çözmek için müttefiklerimiz ile birlikte çalışma yürütüyoruz. Ciwan kardeşimizin bilinçli sorularını saygıyla yanıtlarken bu yönlü soru sormuş olan kardeşlerimizi de yanıtlamış olalım.

Hepimizin bildiği gibi 1923 Lozan antlaşmasıyla parçalara bölünüp sömürülen Kürdistan topraklarında yalnızca Kürdistanlılar mağdur ediliyor barbarca zülüm ve soykırım uygulamasına hedef olan Kürt halkı için bağımsız Kürdistan birleşik Devletleri’nin resmileşmesinden başka hiçbir seçenek yoktur. Dolayısıyla korkmaya gerek yoktur ve korkmanın yararı da olmayacaktır. 1923 yılından beri Ortadoğu’da uygar devlet düzeni oluşturulamadı. Kürdistan bağımsızlığı Ortadoğu’da uygar düzen ve istikrar getirecek. Dünyanın güvenliği de bu projeye bağlıdır. Kürdistan ve İsrail müttefikliği Ortadoğu’da faşizmin ve barbarizmin yok edilmesi için temel gereksinimdir. Welatparez soydaşlarımızla bu projeyi hedefine kavuşturmak için yaşayacağız. Bu yolda ölmek ise ölümsüzlük demektir.

Slav u rez
Hüseyin BAYBAŞİN