KİBİRİN KOMPLEKSİYLE, BECERİKSİZLİK ÖRTBAS EDİLEMEZ. VERİMLİLİK, BİLGİ VE ÇOK ÇALIŞMAKLA MÜMKÜNDÜR

0
297

Bilinçsiz, yeteneksiz olup kibirliğin kompleksiyle kendilerini bilinçli ve yetenekli göstermeye çalışırken maskaraya dönüşen ucuz kişilikler toplumun geri kalmışlığına çok yüksek derecede sorumludurlar.
Kurdistan toplumu olarak bu hususa dikkat etmiyoruz. Bu hususu gerekli düzeyde önemsemiyoruz. Bilinçsiz, yeteneksiz ve beceriksiz ucuz bir kişilik, bizim yakınımız ise, onu, bilinçli, yetenekli ve çok becerikli insanların başına yönetici olarak görevlendirirken, doğru olanı yaptığımızı sanırız. Ya da işimize öyle geldiği için kendimize haklı gerekçeler oluştururuz. Ancak, bu yöntemin hiçbir yararı olmaz.

Yetkiyle donatmış olduğumuz yakınımızın verimsizleştirdiği iş düzenini ve uzman şahsiyetlerin emeklerini israf ettiğimizi fark ettiğimizde bile, o verimsizliğin kaynağı olan yakınımızı korumayı tercih ederiz. Pek önemsenmeyen bu davranışımız esasen geri kalmışlığımızın kaynağı olmanın ötesinde sağlıksız yaşamamızın da kaynağıdır. Stresin sıkıntının kaynağıdır. Sıkıntı ve stres tüm hastalıkların nedenidir.
Bilinçsiz, yeteneksiz ve beceriksiz bir kişiliği yakınımızdır diye altından kalkamayacağı yetkiyle görevlendirerek, o kişiye de zarar vermiş oluruz.
Zarar vermiş oluruz çünkü kişiyi şımartıp ahlaksızlaşmasına neden oluruz.
Bilinçsiz, yeteneksiz ve beceriksiz kişiye hak etmediği yetkiyi verdiğinizde, o kişi işini bilemez, beceremez ve kibirin kompleksine esir hale gelip hastalıklı kişiliğe dönüşür.

Benim yakınım olup böylesi hastalıklı hale dönüşmüş birçok örnek kişilik var.
Bu durum her toplum için geçerlidir. Kurdistan toplumu için ise, içinde yaşadıkları zor koşullar nedeniyle böylesi dayanışma, sahiplenme güdüsü öne çıkıyor. Devleti olmayan, siyasi, hukuki ve ekonomik hiçbir güvencesi olmayan

Kurdistan toplumu, bir de işgal güçlerinin barbarca baskı ve fitnecilik uygulamasıyla kendilerine sahip olmak için kendilerini geliştirebilme olanaklarından yoksundur. Bu nedenlerden ötürü sıkıntı, stres yaşamayan Kurd bir aile yok gibidir. Çare, çözüm Kurdistan Halkının kendi vatanını yönetmesiyle mümkündür. Dünya’nın en soylu ve asil Halkı olan Kurdistan’lılar, kendi Devletlerini yönetemez ve kendi değerleri çerçevesinde eğitimle kendilerini koruyamazlarsa, çürümüşlük her geçen gün artar. Belki bu eksikliğimizin farkında değiliz. Belki de Kurdistan topraklarını zorla ve sahtekarlıkla işgal etmiş olan devletlerin Kurd Halkına yönelik barbarca ve faşist uygulamaları nedeniyle, onları güçlü-yenilmez sanıyoruz.

Ben size net olarak söyleyeyim. Bize zulüm ediyor olan barbar ve faşist işgal güçleri çok korkaktırlar. Korkaktırlar çünkü zorbadırlar. Zorbaların hepsi korkaktır. Bu zorba ve korkakların bizi sömürerek vatanımızda egemenliklerini sürdürebiliyor olmalarının tek nedeni vardır. Bizim beceriksizliğimiz, düşman güçlerini güçlü gösteriyor.
Bilgisiz, yeteneksiz ve beceriksiz kişilere çok önemli yetki-görev veriyoruz. Kurdistan topraklarını işgal etmiş olan barbar-faşistler de istedikleri gibi oyun oynayabiliyorlar.

Rica ile çağrımız: Kurdistan topraklarını işgal etmiş olan barbarlara iyi görünmeye, yaranmaya çalışmaktan vazgeçelim. Onlardan korkmayalım. Onlar bizden korksunlar. Bizler kendi vatan topraklarımızda insan gibi yaşamak istiyoruz. Bu bir suç değil, temel insani bir haktır. Bu hakkımızı edinmek istiyoruz. Bundan niye korkalım?
İşgal gücü barbarları bizden korkuyorlar çünkü doksan beş yıldır bizlere karşı en ağır insanlık suçunu işliyorlar. Bunun hesabını da en şiddetli bir şekilde verecekler. Hesap verecekleri gün çok yakındır. Korkuları onları kurtarmayacaktır.

Kurd u Kurdistan davasının mücadelesi son aşamasına gelmiştir. Düşman, korku sancısıyla yaşıyor. Gündüz bile kabus görüyor. Hiçbir Kurd vatanseveri, hiçbir Kurdçü yanlış hesaplara bağımlı olarak davranmasın.
Her Kurdistan ve Kurd davasıyla ilgilenen soydaşım, Kurdistan Birleşik Devletleri projesini çok doğru okumalıdır.

Öğretmeni çoban olarak, çobanı da öğretmen olarak görevlendirip iki uzmanı da verimsizleştirmeyelim. İşlerimizi, iş görebilecek uzmanlara yaptıralım. Kurdistan Birleşik Devletleri Hükümet yönetici ve üyelerinin seçiminde hassasiyetle seçici davranmamızın nedeni budur.
Yekîtîya Dewletên Kurdîstan li hêvîya kurdane. Derîyê hêş u dilê xwe vekirî bihêlin. Bimînin di xêr u xweşîyê de.

30-09-2018

Saygılarımla, Hüseyin Baybaşin