KÜRD HALKININ SEÇENEĞİ VE HEDEFİ İÇİN ÇALIŞALIM

0
399

Kürd halkının temel insani haklarını zorla ellerinden gasp etmiş-almış olan Türkiye Devleti’nin faşist, dayatmacı, barbar politikalarla Kürd halkına yönelik soykırım uygulamasından ötürü, aynı faşist Türkiye Devleti’nin kendi sınırları dışında yaşıyor olan ve kendilerini korumanın dışında Türkiye ile ve kendilerini Türk olarak kabul edenlere yönelik hiçbir söylem veya eylemleri olmayan Kürd halkına barbarca saldırmalarından ötürü yaşamlarını yitirenlerin katilleri Türkiye Devleti’ni yönetenlerdir.

Yaşamlarını yitirenlerin katilleri sizlersiniz. Elleriniz, diliniz ve ruhunuz kanlıdır. Yaşamlarını yitiren savunmasız Kürd sivil insanların kanlı katillerisiniz. Yaşamlarını yitiren mazlum ama soylu değerlere sahip Kürd halkının kahraman Kurdistan evlatlarının kanlı katillerisiniz. Aynı şekilde yaşamlarını yitiren fakir fukaranın çocukları olup faşist Türkiye Devleti’nin barbarlık üniformasını giymek zorunda bırakılmış ve zorla savaşa sürüklenmiş olan asker, polis, korucu hepsinin kanlı katilleri sizlersiniz.
Sakat kalmış olan insanların vebali burnunuzdan fitil fitil dışarı çıkacaktır. Hiçbiriniz insani olanaklar dahilinde ölmeyeceksiniz. Barbarlığınızın cezasını çocuklarınız ve torunlarınız da çekecekler.

Türkiye’nin faşist devletini yönetiyor olan barbarların hiçbirisinin-istisnasız hiçbirisinin – çocukları veya torunları savaşta ön cepheye gitmiyor. Halkın kanıyla beslenen faşist devletin barbar yöneticileri, kendi çocuklarını ve torunlarını da vampir gibi kan emici kişilikler olarak yetiştiriyorlar.
Bizi yaratan xwedanê me hepinizin belasını verecektir.
Kurdistan halkı, siz barbarları ve faşist devletinizi, Türk İslam ideolojinizi kutsal topraklarından ko-va-cak-tır.
Soylu Kürd halkının mağdur bireyleri olarak bizler, bize yapmış olduğunuz barbarca zulmü asla unutmayacağız.
Sizler, kanlı katiller, faşist pislikler asla unutmayın.
Kurdistan’ın kutsal topraklarından def-olup gideceksiniz.
Sizin dininiz yoktur. Sizler kendi barbarlıklarınıza alet ediyor olduğunuz dini inancı da kirletiyorsunuz. Bütün Dünya gibi biz Kürd halkı da bunu çok iyi biliyoruz.
Tarihiniz gibi soyunuz da kirlidir. Sizin Allah’ınız da yoktur.

Biz Kürd’üz. On bin yılı aşan tarihten beri büyük imparatorluklar kurmuş olan soylu halkız.
Beş yüz yıldır kutsal topraklarımızda yapmadığınız çirkeflikler kalmadı. Sizler gibi soysuz pislikler sürüsünü kutsal topraklarımızda istemiyoruz.
Bütün pisliklerinize, barbarlıklarınıza, Kürd halkına yönelik sistemli soykırım uygulamanıza rağmen, sizinle işbirliği yapacak olan, size kardeş diyebilecek Kürd bireylerinin de yüzlerine tükürüyorum.

Ak Parti yöneticilerinin özellikle kurucularının bugün için Türkiye adına Kürd halkına yönelik zulme seyirci kalanlarınız da Bay Erdoğan ve çetesi kadar suçlusunuz. Kürd halkının akan her damla kanında sizin de elleriniz var. Kürd halkının adına hareket ediyor olan insanlarımıza, Soylu halkımız sorumluluklarına sırtlarını dönmüyorlar. Canlarını veriyorlar. Sizler, sorumlu siyasi liderler de halkımızın beklentilerine yanıt olacak projeye sarılın. Bağımsız Birleşik Kurdistan Devleti’ni resmileştirin. Uygun ortaklar ile antlaşmayı başarmak zorundasınız. Kurdistan’ın her parçasında var olan siyasi hareketlerin temsilcileri olarak Kurdistan Birleşik Devletleri’ni resmileştirmek için birlikte çalışmayı becermek zorundasınız. Yeter artık. Ölüm uykusundan uyanın. Direniş ile nereye kadar yetineceksiniz. Kurdistan Birleşik Devletleri’ni resmileştirmek tek seçenek ve hedef olmalıdır.

03-03-2018

Saygılarımla, Hüseyin Baybaşin