SORUNLARIMIZIN KAYNAĞI, ÇÖZÜMLER VE KÖYLÜ KURNAZLIĞI

0
527

Kurdîstan ülkesinin parçalanmışlığı ve her parçasının ayrı bir Devlet tarafından işgal edilmiş olup, sömürülüyor olmasından ötürü işgal devletleri bu statü-ko durumunu sürdürmek amacıyla Kürd halkına her türlü zulüm uyguluyorlar. Uygulamalar arasında Kurdîstan ceoğrafyasından Kürd halkının yaşam şartlarını zorlaştırıp göç etmeye zorlanmaları sistemli olarak çalışmalar var. Bu çalışmalar arasında halkın işsizleştirilmeleri, bağ, bahçe, ziraat arazileri ve hayvancılık sektörlerinin de işlevsizleştirilmesi, gelir düzeyinin düşürülmesi var. Madencilik ve turizm alanları savaş naralarıyla tamamen işlevsizleştiriliyor. Diğer taraftan toplumun etkin bireyleri bir şekilde biribirleriyle çatıştırılıyorlar. Sen ben kavgası geliştiriliyor. Siyasi çalışmalar da bilinçli olarak işlevsizleştiriliyor. Kürd siyaseti sistemli olarak hedef alınıyor, gelişmesi engelleniyor. Bu dayatmalar Kürd halkının soykırıma uğramasını amaçlıyor. Böylesi barbarlığa direnen Kürd birey ve aile’leri “suçlu” muamelesine maruz kalıyorlar. Hapsediliyor, işkenceye ve katledilmeye kadar uygulamalara maruz kalıyorlar.

Kürd dilinde yasağı ve insanların, hayvanların, dağların, ovaların, yaylaların, derelerin, taş, toprak, su, yiyecek ne varsa hepsinin isimleri sistemli olarak Türkçeleştiriliyor.
Kurdîstan’da insanlara ve doğaya karşı Türkiye Devleti tarafından işleniyor olan insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları Dünya kamuoyu gibi Türkiye halkının büyük çoğunluğu tarafından izleniyor.
Bu durumun sonsuza dek böyle gitmeyeceğini çok iyi bilelim. Kürd halkı kendisine sahip olmasını öğrenip Birleşik Kurdîstan Devletlerini resmileştirecektir. Bundan şüphesi olanlar geri zekalıdırlar. Welatê serbuxe herbijî.

Bu yazımızın konusu, yukarıda özetlediğimiz nedenlerden ötürü zor durumda kalmış olan soylu halkımızın bireyleri, içinde bulundukları koşullar çerçevesinde kendilerine göre, kendilerini koruma mekanizması oluşturmaya çalıştıklarıyla ilgilidir.
Vatandaşımız kendi vatanında işgal güçlerinin baskı ve zulüm uygulamalarına karşı, kendilerince kendilerini savunmak, korumak amacıyla yöntemler geliştiriyorlar.
Yakınları herhangi bir Kurdîstani siyasi hareketi destekliyor diye baskıya maruz kalanlar bu duruma göre kendilerini koruma yöntemini oluşturuyorlar.
Mahkemelere, hapislere, işkencelere maruz kalanlar da, kendilerine savunma-koruma yöntemini icat ediyorlar. Karşı gelip direnenler, intihar edenler, kendilerini özgürlük mücadelesine adayanlar, her birey kendisine uygun çıkış yolu buluyor. Birimizin icat etmiş olduğu yöntem bir diğerimiz tarafından münasip görülmeyebilinir.
Göçber olanlarımız ayrı dramları yaşıyorlar.
Bu kategoriler Kurd u Kurdîstan için çalışanlar içindir.
Siyasi hareketler bu durumdaki insanlarımızla diyaloga geçeceklerinde çok hassas davranmalıdırlar.

Diğer taraftan Kürd halkının mağduriyetlerini kendileri için çıkar malzemesi olarak kullananlar var. Farklı yöntemlerle kendilerini ak pak göstermeye çalışıp şahsi edinimler için köylü kurnazlığı tabir edilen yöntemlerle cambazlık yapanlar var. Bu tipler kendi kendilerini vicdani ve ahlaki muhasebesiyle gözden geçirmelidirler.
İnsanlarımız kendi kimliklerine, Kurdîstan ülkesine ve Kürd halkına sırtlarını dönmemelidirler. Kürd halkı tüm dayatma ve zorluklara rağmen biribirine bağlıdır. Yobazlaşmış olanlar halkımızın yüzde biri bile değildir. Esas sıkıntı, halkımıza takılmadan, hataların giderilmesine ve tekrarlanmamasına yoğunlaşmamız şarttır. Abiler, ablalar bu konuları önemseyelim lütfen.

Ağır sorunlarla boğuşanlarımız vardır.
Küçük sorunları büyük bir sorunmuş gibi değerlendirenlerimiz de vardır.
Halkımızın kurtuluşu için mücadele edenlerimiz vardır.
Halkımızın özgürlük mücadelesini kendi çıkarları için kullanıyor olanlarımız da vardır.
Devletimiz daha resmileşmediğinden, Halkımıza Devlet yasalarıyla ve eğitim yoluyla eğitici, öğretici olmak mümkün değildir.

Kürd halkı, kendilerini Türk olarak kabul edenlerden, Acemlerden ve Araplardan çok daha fazla biribirine bağlıdır. Bu bir gerçektir. Kurdîstan’ımızı işgal etmiş olan güçlerin baskı dayatmalarının yanı sıra yobazca cambazlıkları sonucu halkımızın içinden yüzde bir gibi şerefsiz ve hain kişilikler gibi fırsatçılar-menfaatçiler de oluştuğu doğrudur.
Köylü kurnazlığı da esasen Kurdîstan’ı işgal etmiş olup “biz Kürd’lerle kardeşiz” diyebilenler için uygun tanımlamadır.

İşgal güçlerinin devletlerinin pislikleri sonucu biribirine karşı köylü kurnazlığı tavrında olan kardeşlerimizi ikna ederek, düşman çirkinliğinden uzaklaştıralım. Biribirimizle dayanışma içinde olalım. Dayanışma ilişkilerimizde kurnaz veya köylü kurnazlığı anlayışında olmayalım. Biribirimiz ile ilişkilerimiz de açık, dürüst, samimi, yapıcı anlayışla dayanışma içinde olalım.

Kürd siyasi hareketleri de siyasi aşiretçi anlayışını aşıp, Kürdçü olup, Kurdîstan Birleşik Devletlerini resmileştirmeyi amaç edinmeli ve hedeflemelidirler. Bu projeye inanç ve bu proje için çalışmak, halkımızı biribirleriyle kenetleyecek birleştirici güçtür. Hangi Kürd siyasi hareketine inanıyorsanız, onu destekleyin. Mutlaka Kürdçü olun. Siyasileri de Kürdçü yapın. Kürd siyasi hareketleri de “Kurdizm” felsefesini oluşturup Kürdçü anlayışla, siyasi mücadeleyi halkımıza sevdirmeyi başarmalıdırlar.

Kurdizm’i oluşturalım. Kurdizm Kürdçülüğü öğretmeli ve sevdirmelidir. Kürd siyaseti bu çizgiyi izlemeli ve öğretmelidir. Kurdizm’e, Kürdçülüğe inanacağız. Bu inanca bağlı yaşayacağız. Köylü kurnazlığını Kürd halkından uzaklaştıralım.
Kürd siyasi hareketleri, Kürd halkının desteğini almak amacıyla hareketi halka sevdirmeyi becermelidir.
Kürd siyasi hareketleri, Kürd halkına birlikte hareket etmeyi öğretmeyi önemseyerek becermelidir.

Halkımız da her şeyi siyasi hareketlerden beklememelidir.
İşinizin düzenini bozmadan yapabileceklerinizi yapın. Sizler yapamıyorsanız, yapabilenleri destekleyin. Kürdçülüğü ulusal hizmet olarak görün. Siyasi hareketlerin hatalarını düzeltmelerini sağlamak amacıyla müdahale edin. Bana uygun değil diyerek sırtınızı dönmeyin. Köylü kurnazlığını red edin.
Hep birlikte dayanışma içinde olacağız. Bağımsız Birleşik Kurdîstan Devletlerinde özgür olarak refah içinde yaşayacağız. Bunu hep birlikte göreceğimiz gün yakındır. Bütün Dünya bunu biliyor. Hiçbir güç te bu karara engel olamayacak. Bunu da her Kürd bireyi bilsin ve inansın.
Kurd u Kurdîstan inancıyla yaşayacağız. Rüyalarımız bile Kurd u Kurdîstan aşkıyla dolu olacak.

Köylü kurnazlığı, kendilerini Türk olarak kabul eden soysuz, köksüz, yobaz ve barbar kişiliklere uygun bir tanımlamadır.
Asil ve soylu Kürd halkına yakışmaz.
Köylü kurnazlığı anlayışını red edelim.
Hey, Kurdîstan’ın sosyologları, Kurdizm kitabını ne zaman yazacaksınız? Bu işi bana bırakmayın.
Lutfedip saygı ve sevgilerimi kabul edin. Kurdîstan Birleşik Devleti adına biribirinizi selamlayın. Dem xwe.

Saygılarımla, Hüseyin Baybaşin