MIN TE DÎT

0
657

Bê yomê.
Por û ser kiçêlê.
Poz xwarê.
Lêv qelişiyê.
Çav pilîşkê.
Diran kurmiyê.
Sûret qirmiçiyê.
Guh kerê.
stû çikiriyê.
Dest qirêjê.
Neynûk xwaroxê.
Ling mezinê.
Gelacê.
Gemarê.
Bêhnoyê.
Deng qijikê.
Tu fîtne û xwînxwarî.
Dûr here ji welatê min.
Bijîn di qulukên çol û çiyan de.
Nav postê xweda.
Tevî cewrikên xwe.
Gur û marin win.
Bê bavin.
Mejî gemarin.
Ji me re nabin.
Kurdin em bi eslê xwe.
Merivin em bi mirovahî dijîn.
Kurdin em ji we pir dûrin.
Kurdin em qewmê mirovan.

Hüseyin Baybaşin