Ré ya Serbuxwebunê (Kürdçe şiir)

0
878

Bi bawerî’ya xwedan u Kurdistan’é.
Heskirin a bi diL é Kurdistanî.
Bi ezm u bé Lez.
lékoLîn a zanistî u zelalî.
Xebat a rojane u hertimî.
Tevdayî.
Kurdayetî ya bi rumetî.
Perwerde ya péşve çuyî.
Dîtin.
Xebat.
U tevger é mirovayî.
Biryar u tevger é bi nexş é Kurdî.
Bi meş a Kurdayetî.
Jîyan a kurdî u kurdistanî.
Bi bawerî ya xweda u kurdayetî.
Bi rih é kurdistanî.
Carek din.
Bi bawerî u xebat.
Bi bawerî a dilovanî.
Şur é zilmé.
Ewé bihele.
Ewé bihele.
Kurd u Kurdistan.
Her bijî.

Hüseyin Baybasin
Newroz 2015