KURDİN WİN (Kürdçe şiir)

0
953

Ji ber érîşan merevin. Bi serda bazdin.
Bi serda bazdin u érîşan bipelçiqînin.
Ji ber éş a birînan menalin.
Menalin.
Biqîrin.
Biqîrin béjîn em Kurdin.
Ewé éş ji we dur bikeve.
Wexta qu win di tarîyé da tené man.
Dil u béhna xwe teng mekin.
Melul mebin.
Bi deng é heré bilind, béjin em ne tenénin.
Béjin em Kurdin, em ne Gelé jimaré ne.;
Em Kurdin u Gelé eslî ne.
Ku win tî u birçi man, xem mekin.
Ku win bé mal u bé pere man.
Xwe bé héz mebînin.
Nig bi big péşva herin.
Qet mewestin.
Bizanibin qu win Kurdin u qewm é serbilindin.
Win Kurdin u Gel é Arîanîne.
Dest u nigén we di qeydan da bin. Win di heş u
di dil é xwe da wan qeydan bihelînin.
Dora we agir be Win av bibînin u qebul bikin.
Tofan u naser dor li we bigrin, win mérg u çaîr bibînin.
Berf, ba, teyrik u sermaé ji xwera bikin dibistan.
Her dem u her tim bînin bîr a xwe qu win Kurdin.
Wexta qu ezraîl péşîra we girt, bi ser bilindî jéra
béjin, here réka xwe. Em eslé nemirin.
Béjin, em Kurd u Kurdistanîne.

Hüseyin Baybasin
25 Aralık 2014